Blodpropper skal til Aarhus

Akut behandling i Randers og Horsens stoppes

Mere end 1000 østjyske patienter, der hvert år rammes af akut blodprop - såkaldt apopleksi - skal ud på lange køreture, efter at  Region Midtjylland i dag har besluttet at stoppe den akutte behandling i Randers, Horsens og Viborg.

Ifølge regionsrådsformand Bent Hansen er beslutningen truffet, fordi den akutte behandling i Aarhus og Holstebro har vist sig at være langt bedre og billigere end den, der har været tilbudt på de mindre hospitaler  

30-dages dødeligheden for patienter med apopleksi er ca. 30 % lavere for patienter, der bliver behandlet på et hospital i Region Midtjylland set i forhold til gennemsnit for landets øvrige hospitaler.  Og for Aarhus Universitetshospital er dødeligheden næsten 50 % lavere, og her er der tilmed opnået store effektiviseringsgevinster, der har medført en betydelig reduktion i sengeforbruget, oplyser Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

- Den viden er vi simpelthen forpligtet til at bruge, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

- Regionens andre hospitaler kan også deres kram, det kan vi se i den landsdækkende kvalitetsundersøgelse NIP. Men når vi ligefrem ved, hvordan vi kan forbedre chancen for at overleve en blodprop, så er vi altså forpligtet af patienterne til at få delt den viden hurtigt og effektivt, siger han i en pressemeddelelse

Regionsrådet vedtog i foråret 2011 en spare- og omstillingsplan for Region Midtjylland. Af planen fremgår det, at det neurologiske speciale skal spare ca. 10 mio. kr. i 2012 - og 20 mio. kr. i hvert af de følgende budgetår.

Det udmøntes således:

Er der mistanke om akut blodprop (apopleksi) skal patienterne straks transporteres til enten Regionshospitalet Holstebro eller Aarhus Universitetshospital. De to hospitaler kan give blodpropopløsende trombolysebehandling.

Der skal være neurologiske dag/TCI-klinikker i Holstebro og Aarhus. Patienter med mistanke om apopleksi kan blive undersøgt og behandlet ambulant på klinikkerne. Ved neurologisk afdeling i Viborg skal være en TCI-klinik, der kan behandle patienter med advarselssymptomer på kommende apopleksier og forbigående apopleksier (TCI'er). 

Der bliver tilrettelagt et accelereret udrednings- og behandlingsforløb for neurologiske patienter. Patienterne skal genoptrænes hjemme eller på et hospital i nærheden af deres hjem.

Ved alle hospitalsenheder skal der oprettes særlige udgående apopleksiteams, som via intensiv genoptræning i patientens eget hjem, kan forkorte hospitalsopholdet.

En nærmere undersøgelse skal vise, hvilke andre neurologiske hovedområder, der med fordel kan samles på Regions-hospitalet Viborg.

Smerteklinik:

Den nye organisering tilfører altså væsentlige opgaver til Regionshospitalet Viborg, som skal etablere en smerteklinik i samarbejde med Århus universitetshospital. Klinikken skal tilbyde avanceret smertebehandling til en stor del af regionens borgere. Den skal understøtte både Hammel Neurocenter og Center for rygmarvsskadede, som er under udbygning og udvikling i Viborg.