Bedst til KOL-behandling

Har landets korteste indlæggelsestid

Foto: Region Midetjylland

KOL-case managers. Eller med andre ord: specialuddannede sygeplejerske. Det er vejen frem, hvis man vil helt i front med behandling af KOL-patienter. Og det vil de i Horsens. Derfor kan Hospitalsenheden Horsens nu præstere landets korteste indlæggelsestid for KOL-patienter.

- Løftestangen til et sammenhængende behandlingstilbud af høj kvalitet har fra starten været en god organisering, fortæller lungemediciner og overlæge Tina Brandt Sørensen, som leder hospitalsindsatsen omkring KOL-patienterne i Horsensområdet.

Flere og flere danskere får konstateret lungesygdommen KOL, der i mange tilfælde medfører svær invalidering. Men den fokuserede KOL-indsats sikrer patienterne en effektiv behandling. I 2010 var andelen af genindlæggelser 21 procent. I dag er den nede på 14 procent, selv om antallet af indlagte KOL-patienter generelt er stigende.

- Det fortæller os, at vi har godt fat i patienterne helt fra begyndelsen af et forløb. Vi tilser i dag mange flere patienter end tidligere i vores ambulatorier. Til gengæld fanger vi langt flere potentielle problemer på et tidligere stadie, fortæller Tina Brand Sørensen.