480 tons sten skal sikre et bedre vandmiljø i fjord

Arbejdet med at sikre et bedre vandmiljø og dyreliv i Horsens Fjord fortsætter. Tidligere har man plantet ålegræs og udsat 10.300 stk. skrubbeyngel. Nu skal 480 tons sten så bidrage til restaureringen af fjorden, der de senere år har hevet efter vejret.

I Horsens forsøger de sig med flere tiltag, der skal forbedre vandmiljøet og biodiversiteten i Horsens Fjord. 

Seneste tiltag er netop blevet eksekveret.

480 tons sten er netop blevet lagt ud på tre felter i fjorden og har det formål at sikre et bedre vandmiljø og give flere muligheder for, at småfisk og skaldyr kan leve i fjorden, oplyser Horsens Kommune.

Egentlig skulle arbejdet tage flere dage.

- Men alt er gået glat, så vi var faktisk færdige allerede i aftes klokken 19.00, siger Jan Karnøe til TV2 ØSTJYLLAND.

Han er formand for Partnerskabet til restaurering af Horsens Fjord, som sammen med Horsens Kommune står bag projektet.

Tirsdag aften blev arbejdet med stenene færdigt.
Tirsdag aften blev arbejdet med stenene færdigt. Foto: Jan Karnøe

- I fjorden er der store områder med ren sandbund, og her er der ikke ret meget, der kan leve. Derfor lægger vi sten ud, så vi giver flere dyr mulighed for at leve på bunden. Når der er sten, kommer der blandt andet flere muslinger og mere tang, forklarer Jan Karnøe og fortsætter:

- Det giver mad og skjul til fisk og skaldyr samt bakteriebelægninger, der øger fjordens evne til at rense sig selv, og på den måde forbedrer vi både vandmiljøet i fjorden og skaber større biodiversitet.

I alt er 480 tons sten smidt i vandet. Alle sten kommer fra området, oplyser Horsens Kommune.
I alt er 480 tons sten smidt i vandet. Alle sten kommer fra området, oplyser Horsens Kommune. Foto: Jan Karnøe

Ålegræs og skrubbeyngel

Vi har her på TV2 ØSTJYLLAND tidligere beskrevet, hvordan man de senere år har arbejdet med at forbedre forholdene i fjorden, der hiver efter vejret efter mange års udledning af fosfor og kvælstof har ført til massivt iltsvind. 

I sommer blev ålegræs for eksempel sømmet fast i fjordbunden nogle steder. Det skete blandt andet med det formål at hjælpe med at forbedre vandmiljøet, give smådyr og fiskene et skjulested, dæmpe sandvandring og forbedre fjordens selvrensende evne.

Derudover har man også tidligere udsat 10.300 stk. skrubbeyngel.

VIDEO: Her kan du se, hvordan frivillige i sommer satte nyt ålegræs ud på bunden i fjorden. Videoen er fra juli 2020.

Vil have flere muslinger i fjorden

Nu er man så i gang med næste del af restaureringsprojektet af fjorden.

Ifølge Horsens Kommune bliver stenene lagt ud på to til fire meters dybde på tre forskellige felter.

De to felter er på 6,3 hektar og ligger mellem Sejet og Vester Bisholt. Det tredje er på 1,4 hektar og ligger ud for Egehoved ved sydvestspidsen af Alrø.

- På disse områder er der sandbund i dag, og her vil vi gerne skabe en forandring ved at lægge sten ud. Kombinationen af ålegræs og sten i fjorden er rigtig god. Ålegræsset giver fine skjulesteder for småfisk, mens sten giver meget bedre vilkår for muslinger, fordi de kan fæstne sig på stenene. Vi vil gerne have flere muslinger i fjorden, for de renser vandet, fordi de æder alger. Når det sker, får ålegræsset bedre vilkår, fordi græsset kræver lys, så de to ting supplerer altså hinanden rigtig godt, siger Jan Karnøe.

Nu skal parterne så følge effekten af sten-forsøget de kommende år. Også på Biologisk Institut på Syddansk Universitet følger man med, da man også her er med i samarbejdet omkring fjorden.

I sommer satte frivillige ålegræs fast til fjordbunden som en del af projektet med at forbedre tilstanden i fjorden, der lige nu er ramt af iltsvind på grund af mange års udledning og belastning af næringsstoffer.
I sommer satte frivillige ålegræs fast til fjordbunden som en del af projektet med at forbedre tilstanden i fjorden, der lige nu er ramt af iltsvind på grund af mange års udledning og belastning af næringsstoffer.

Horsens Kommune oplyser, at de mange sten kommer fra lokalområdet. 

- Cirka 180 tons er blevet doneret af Wittrup Seafood A/S, der har fået stenene i net under muslingeskrabning. De øvrige sten er købt lokalt, skriver kommunen i pressemeddelelsen.

Og restaureringsprojektet med Horsens Fjord er ikke færdigt. Politikerne i kommunen besluttede i forbindelse med budgettet for 2021 at afsætte 500.000 kroner til fjord-arbejdet. Nogle af disse penge bruges på sten-udlægningen, mens resten kan bruges på yderligere tiltag.

Daginstitutioner Malling

play Jacob frustreret over placering af ny daginstitution: - Hul i hovedet

nicklas_jacobsen.jpg

Letbanen aflyser afgange på forhånd

B1EEFBE9-EDFD-4175-A186-7881418D8ABC

play Festivaler savner afklaring: - Vi skal snart have noget at vide

Skærmbillede 2021-03-03 kl. 14.26.59

Smitsom hundesygdom i omløb

stadionlamper randers fc

Nu bliver det muligt at få et stykke af stadion hjem i stuen

VIA University College Aarhus

100 millioner skal afhjælpe studerendes tabte tid i værksteder