400 til læge hjemme i stuen

Pilotprojekt skal hjælpe kronisk syge

400 borgere i Horsens vil de kommende år gå til lægen hjemme i stuen.

Det bliver et af resultaterne af et tre-årigt forsøg, hvor Horsens Kommune, Hospitalsenheden Horsens og de praktiserende læger er gået sammen for at give et samlet tilbud til kronisk syge borgere i kommunen.

- Ved hjælp af en telemedicin-løsning kan borgere med diabetes, KOL, hjertesvigt og ældre medicinske patienter fra deres eget hjem måle blodsukker, blodtryk, puls og konsultere en relevant sundhedsperson. Data om borgeren, der i dag findes i forskellige elektroniske systemer på hospitalet, hos lægen eller hos hjemmesygeplejen, skal fremover koordineres ét sted, fortæller tværsektoriel projektleder i Hospitalsenheden Horsens og Horsens Kommune Wenche Svenning i en pressemeddelelse fra kommunen.

Ambitionen med det 3-årige innovationsprojekt 'Horsens på forkant med sundhed' er at udvikle en fælles samarbejdsplatform kaldet "Sundheds-Hotspottet.

Patienter før systemer

I tæt samarbejde med private virksomheder skal der udvikles en fælles platform til opsamling af målinger, kommunikation og koordinering af det enkelte patientforløb, hvor borgeren i højere grad er en medspiller i sin egen behandling.

- Vi får flere og flere borgere i alderen 65+, og det betyder også flere kronisk syge som presser sundhedssektoren. Det stiller krav om mere sundhed for pengene, da der ikke er udsigt til udvidede budgetter. Derfor har vi en fælles udfordring at løse, fortæller Wenche Svenning.

- Målet er blandt andet at reducere antallet af indlæggelser og genindlæggelser, hvilket er godt for samfundsøkonomien men også for borgeren, da en indlæggelse kan øge risikoen for komplikationer. Det er bedre at være i eget hjem, og vi oplever, at borgerne gerne vil være med til at forstå og i en vis grad mestre deres egen sygdom.

Offentligt og privat samarbejde

Som samarbejdspartner har Horsens Kommune og Hospitalsenheden Horsens valgt et konsortium bestående af Falck Hjælpemidler, Next Step Citizen og Copenhagen Living Lab.

- Det er helt naturligt, at Falck er med, når fremtidens sundhedsvæsen skal defineres. Vi har en hundredårig historie som privat medspiller på sundhedsområdet, og derfor har vi også en forpligtelse til at stille op, når nye tiltag skal udvikles. Desuden har vi indgået et partnerskab med Next Step Citizen, der er eksperter indenfor IT-udvikling, og Copenhagen Living Lab, der er et af landets bedste konsulenthuse indenfor brugerdrevet innovationsudvikling, siger Jens Lunn, der er administrerende direktør i Falck Hjælpemidler.

Løsningen kan på sigt udbredes til andre instanser indenfor sundhedsområdet samt andre kommuner og regioner, da den bygger på nationale og internationale standarder.