28:00

26/02/2014

Dette afsnit

Træskibshavnen

I programserien Havnen er turen kommet til træskibshavnen. Skipper Peer Bonnemann tager os på tur i hans træskib fra 1880, det ældste træskib på træskibshavnen. Vi skal høre om havnens historie, værdierne og hvordan søspejderne bruger havnen.

Serie Havnen

Afsnit