Tre bliver til én

Midtjyske Mediers tre ugeaviser i Favrskov fusionerer under navnet FavrskovAvisen. Den bliver udgivet første gang i uge 15.

Fremover bliver Hadsten Avisen, Ugebladet for Hinnerup og omegn samt Avisen Thorsø-Faarvang-Ulstrup til én avis under Midtjyske Medier.

Den nye avis kommer til at hedder FavrskovAvisen og udkommer i 31.000 eksemplarer. Den nye avis kommer til at dække hele Favrskov plus de områder, der støder op til kommunen.

Og ikke helt overraskende mener Per B. Jørgensen, direktør og konstitueret ansvars­havende chefredaktør i Midtjyske Medier, at der er tale om en win-win-situation.

- Det er både i handels­livets og læsernes interesse. Handelslivet når længere ud ved at annoncere i FavrskovAvisen. Læserne får en avis med flere sider og en bredere og mere alsidig dækning. FavrskovAvisen kan være med til at binde den nye kommune sammen. Fusionen er en naturlig konsekvens af udviklingen. Kommunerne er blevet geografisk større, og det skal vi som avis modsvare, siger Per B. Jørgensen til Randers Amtsavis.