Østjyske ventiler passer på verdens vand

I Danmark er vi noget nær verdensmestre i vand. I hvert fald er vi blandt de lande i verden, hvor allermest vand når fra vandværkerne og frem til forbrugerne. Mindre end 10 procent spildes undervejs og på verdensplan er det ret fantastisk.

07:29

VIDEO: AVK i Galten producerer ventiler der hjælper hele verden til at holde på de dyrebare dråber.

Når Global Brand Manager hos ventilvirksomheden AVK, Michael Ramlau, rejser rundt i verden for at fortælle om den danske succes med vandhåndtering, rammes han til tider af en blanding af undren og forargelse.

Det er nemlig langt fra alle steder, der har så godt styr på vandet, som vi har her til lands.

Michael Ramlau er Global Brand Manager hos AVK og taler med vandfolk over hele verden. Foto: AVK International

Faktisk er det ikke unormalt, at Michael besøger lande, der har et lækagetab på mellem 40 og 50 procent. Og det er vel at mærke noget, der kunne undgås med de rigtige værktøjer.

- Det værste jeg har oplevet, var en del af vandforsyningen i São Paolo i Brasilien, hvor tabet var på 73 procent. Når man har en løsning, som man ved virker, så er det altså ekstra frustrerende at være vidne til, fortæller Michael Ramlau.

Mere end halvdelen af vandet spildes

Det enorme vandspild er faktisk slet ikke så sjældent, som man kunne ønske sig.

Fortsætter vi som i dag, så vil vi i 2030 have et 40 procent underskud på vand.

Michael Ramlau, Global Brand Manager, AVK A/S

 - Typisk, når jeg taler med vandforsyninger ude i verden om lækager, siger de, at, 'det har de ikke noget af'. Når jeg så spørger til den stråle, der står op af vejen nede ad gaden, så siger de 'Jamen sådan har det altid været'. Så det handler både om dårlig vedligeholdelse og om manglende forståelse og uddannelse, fastslår Brand Manageren.

Verdensmestre i vand

Tilbage i 1980’erne indførte den danske regering en regel om, at vandforsyningerne højst måtte have et lækagetab på 10 procent.

Baggrunden for den beslutning var, at grundvandsspejlet faldt og forbruget steg, så for at tvinge udviklingen i en anden retning blev alt tab over, pålagt store bøder og vandværkerne skulle selv punge ud med de vandafgifter, som ellers lå på forbrugerne. Og det virkede.

Fakta om vand

 • 72 pct. af Jordens overflade er dækket med vand.
   
 • 97 pct. af Jordens vand er saltvand.
   
 • 70 pct. af jordens ferskvand er frosset til is.
   
 • 1 pct. af jordens ferskvand er tilgængeligt som drikkevand.
   
 • Knap 30 pct. af jordens befolkning lever i ”Water-stressed” områder (defineret som vandforbrug holdt op mod tilgængelighed).
   
 • 844 millioner mennesker lever uden adgang til rent drikkevand.
   
 • 2,3 milliarder (6 ud af 10) mennesker lever uden ordentlige sanitetsforhold.
   
 • Hvert 90. sekund dør et barn af en vandbåren sygdom.
   
 • 1 million mennesker dør hvert år af vand-, sanitets-, eller hygiejnerelaterede sygdomme.
   
 • 80 pct. af alt menneskeskabt spildevand bliver ledt urenset ud i naturen.
   

Kilde: FN

Resultatet var, at målet blev nået indenfor en ganske kort årrække. Og det var ikke bare godt for den danske vandforsyning på kort sigt. Det har også været incitamentet til, at Danmark i dag er en af de førende nationer i verden, når det kommer til at minimere vandspild.

Læs også Sprøjtegift fra private haver fundet i byens drikkevand

 - I Danmark har vi altid haft skrappe krav til miljøet og til vores drikkevand. Det betyder, at virksomhederne egentlig er blevet tvunget til at være skarpe på det her område, og det giver dem en konkurrencefordel lige nu. Det kan vi så nyde godt af, når vi kan eksportere så meget af denne her teknologi rundt omkring i verden, siger Steffen Max Høgh, som er bæredygtighedsnørd, mand bag podcasten "Bæredygtig Business" og TV2 ØSTJYLLAND's faste kommentator på programmet "Østjylland Redder lidt af Verden", som sendes hver lørdag.

AVKs historie

Blandt de virksomheder der har specialiseret sig på området er AVK, som blev grundlagt i Galten ved Aarhus i 1941 af Aage Valdemar Kjær. Dengang var det et lille maskinværksted med 8 ansatte, der primært udførte rørarbejde i lokalområdet. Ved siden af havde man desuden etableret en lille produktion af kompressorer til køleanlæg.

I 1969 overtog søn Niels Aage Kjær værkstedet og begyndte at udvikle ventiler til vandforsyningen. Det blev grundlaget for den globale virksomhed, der i dag leverer udstyr til 80 lande verden over, omsætter for 5 milliarder og beskæftiger 650 personer i Galten og 4000 på verdensplan.

AVKs logo kan findes over hele verden. Foto: AVK

Den intelligente kontrolventil

AVK-ventilernes styrke er deres holdbarhed, funktionalitet og kvalitet. I gamle dage kalkulerede man med 50 års levetid for et vanddistributionsnetværk.

I dag kalkulerer man med 150 år, så der er sket en rivende udvikling, og det er et af de steder, hvor det ifølge Michael Ramlau virkelig kan betale sig at se på pris overfor kvalitet.

Læs også Valgdebat på gymnasie: Klima ligger højt på de unges liste

 - Vi ligger på vandrørene halvanden meter under jorden, er det er alfa og omega, at ventilerne holder. Det er et enormt arbejde at skifte dem ud. Der skal graves ned, brækkes op, køres væk og spærres af og fyldes op og genetableres. Det kan altså langt bedre betale sig at købe en ordentlig ventil fra starten, siger Michael Ramlau.

Og det er ikke kun holdbarhed, det handler om. Sådan en kontrolventil er nemlig slet ikke så dum, som den måske ser ud.

Den kan monitorere forbruget i de enkelte sektioner og give et nøjagtigt overblik over hvor meget der spildes ved nøjagtigt at måle, hvor meget der tilføres og hvor meget der forbruges. 

Udviklingsingeniør Karsten S. Nielsen foran et testanlæg med intelligent kontrolventil.

 - Men det giver altså kun mening, hvis man er 100 procent sikker på, at ventilerne mellem de enkelte sektioner lukker tæt, ellers kan det, som man tror er spildt, jo ligeså godt havne hos naboen, og så er overblikket tabt, fortæller Michael Ramlau.

En anden vigtig faktor ved den intelligente ventil er, at den er med til at forlænge vandrørenes levetid, ved at eliminere de store trykforskelle henover dagen.

Morgenkaffe og -bad får vandtrykket til at falde

Om morgenen når alle skal i bad og lave kaffe, bliver der brugt store mængder vand, hvilket gør, at trykket i rørene falder. Når folk så tager på arbejde, så stiger vandtrykket igen til normal, indtil de igen kommer hjem og laver mad og vasker op, og så falder trykket igen. Det svingende vandtryk kan rørene ganske enkelt ikke holde til i længden,

Den intelligente kontrolventil hjælper til at holde trykket i vandsystemet stabilt, så rør og samlinger kan holde længere.

- Det er ligesom, hvis du sidder og knækker en papirclips: Man bukker den frem og tilbage, og på et tidspunkt bliver den så svag, at den knækker. Det samme sker med vandrørene. Selvom det kun er millimeter, de udvider sig og trækker sig sammen, så kan de ikke holde til det i længden, og så får man en lækage, fortæller Michael Ramlau,

Den intelligente kontrolventil holder øje med trykket ved ventilen, trykket ude i den enkelte zone, trykket ved enkelte såkaldt ”kritiske punkter” (f.eks. et højhus eller et sygehus eller et andet sted med stort og svingende forbrug) og med ”flowet”. Og så justerer den vandmængden, så trykket bliver stabilt ude i den enkelte sektion. Dermed forlænges rørenes levetid betragteligt.

Vand som nyt vindeventyr

Da Ida Auken var miljøminister stillede hun spørgsmålet: Når vi nu er så gode til at lave vandforsyning, som vi er, hvorfor gør vi så ikke vand til det nye vindeventyr.

Der er et enormt potentiale i vand-infrastrukturen. På verdensplan er der brug for væsentligt større investeringer i vandinfrastruktur end i vindkraft, så med den danske ekspertise på området, står vi med et guldæg.

Det resulterede i at Miljøministeriet, Danva (brancheorganisationen for danske vandværker), Dansk Industri  og Dansk Miljøteknologi satte sig sammen i 2015 og udviklede Vandvisionen.

Ifølge regeringens vandvision skal Danmark være verdensførende i vandløsninger i 2025. 

Ifølge den skal Danmark i 2025 være verdensførende i at levere intelligente, bæredygtige og effektive vandløsninger. Det betyder, at vi på ti år skal have fordoblet den danske eksport af vandrelateret udstyr, træning, uddannelse, rådgivning og knowhow osv. Hvis det lykkes er der ifølge regeringen grundlag for 4000 nye arbejdspladser i Danmark, og er der nogen, der arbejder for, at det skal blive virkelighed, så er det AVK.

 - I 2015 var eksporten på cirka 16 milliarder, og i dag ligger den omkring de 20 milliarder, så kurven skal stige gevaldigt, hvis vi skal nå målet i 2025. Men det var målet, og det knokler vi løs for at opnå. Det går for langsomt, og det er ikke sikkert, at vi når en fordobling inden 2025, men det er ikke fordi, vi ikke prøver, fortæller Michael Ramlau.

Passer ind i FN's verdensmål

AVKs arbejde med at minimere vandspild passer ind i FNs verdensmål nummer 6 og 17.

FNs verdensmål nummer 6 handler om rent vand og sanitet.

Mål nummer 6 handler om, at alle skal have adgang til rent drikkevand, men også om at vi skal forvalte vores begrænsede vandressourcer ordentligt og ikke spilde dem. Selvom 70 procent af vores smukke klode er dækket af vand, så er det faktisk et sjældent stof. 

Kun 0,05 procent af planetens samlede masse er vand. Af det er kun 3 procent ferskvand, og det er bestemt ikke alt sammen rent. Derfor stå netop behandlingen af drikkevand højt på den bæredygtige dagsorden.

FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

Ikke en mission vi kan klare alene

Hvis vi i Danmark skal sælge vores måde at drive vandforsyning på ude i verden, så er det ifølge Michael Ramlau, nødvendigt, at de enkelte aktører går sammen i partnerskaber. På den måde kan de tilbyde løsninger, som er langt mere attraktive. 

Det her skal jo ikke være FNs verdensmål. Det skal være vores verdensmål. Vi skal alle sammen bidrage til verdensmålene, og vi skal alle sammen gøre en forskel.

Michael Ramlau, Global Brand Manager, AVK A/S

Ifølge AVKs Brand Manager er det også vigtigt at involvere vandforsyningerne, hvis budskabet skal ud.

 - Hvis det bare er mig, der står derude og fortæller om vores ventiler, så bliver det opfattet som om, at at jeg bare forsøger at sælge mine produkter, men hvis vandforsyningen fortæller om deres resultater ved brug af de her ventiler, pumper, målere osv. Så er der langt højere troværdighed og en meget bedre dialog mellem modtagerlandets vandforsyning og den danske vandforsyning: Det er rigtigt hvad manden siger, køb det rigtige fra starten, og så behøver du ikke bekymre dig om din vandforsyning i mange år frem.

Den enes tørst den andens eksportsucces

Selvom det måske er svært at forestille sig her i vores lille land, hvor vi bruger rent drikkevand til at skylle vores toiletter ud med, så er vand faktisk højt på bæredygtighedsagendaen, fortæller Steffen Max Høgh, bæredygtighedsnørd og mand bag podcasten ”Bæredygtig Business”.

Steffen Max Høgh er manden bag podcasten "Bæredygtig Business". Foto: Jan Jul Søndergaard

Problematikken eksisterer ikke kun i de underudviklede lande, som man ellers forbinder med tørkekatastrofer, men også i mere købestærke nationer som USA. Og selvom det ikke tegner godt for verdens tørstige, så er det ikke så dumt for den specialiserede danske vandindustri.

 - I takt med klimaforandringerne og i takt med, at der kommer flere og flere mennesker på planeten, så bliver vandmangel endnu mere centralt. Så alle virksomheder der kan være med til at effektivisere vores forbrug af vand, kommer til at have et rigtig stærkt produkt, siger Steffen Max Høgh.

Næste skridt er spildevand

Michael Ramlau er ikke bare passioneret omkring rent vand i uforstyrrede mængder. Også det beskidte spildevand har hans fulde opmærksomhed.

80 procent af verdens spildevand bliver ledt direkte ud i naturen, uden at blive renset, uden at blive opsamlet, uden at blive genbrugt og uden at blive udnyttet.

Læs også Problemer med spildevand i Odder

Når man samtidig ved, at de bedste rensningsanlæg her i landet producerer 1,6 gange mere energi, end de selv bruger, så ligger der altså et enormt fremtidigt energipotentiale i spildevand – ikke bare her til lands, men for verden som helhed, fortæller Michael Ramlau.

 - Vi skal simpelthen lære verden at se rensningsanlæg som ressourcecentre fremfor skraldespande. Hvis man tager den overskudsenergi, som rensningsanlægget genererer og sælger den til vandforsyningen, som så kan bruge den til at drive pumper, så bliver vandcirklen pludselig energineutral – og det giver da god mening, siger han.

Ny programserie: Østjylland Redder lidt af Verden  

Verden redder ikke sig selv, og vi kan heller ikke bare overlade ansvaret til verdens politikere eller organisationer. Initiativet er nødt til at komme fra os alle – hver især og hver dag.
 

I en ny programserie ser TV2 ØSTJYLLAND på de initiativer, som østjyske erhvervsvirksomheder tager og har taget for at bidrage til at gøre verden lidt renere og fremtiden lidt lysere for de kommende generationer Og det nytter! For selvom det er en stor opgave, så kan også små initiativer gøre en forskel. Dermed redder Østjylland også (lidt af) verden.
 

Se ’Østjylland Redder lidt af Verden” hver lørdag kl. 19.30 på TV2 ØSTJYLLAND. Programserien kan også ses her på tv2østjylland.dk.