Ministeren på tur i Favrskov

Trafikale problemer drøftet med Henrik Dam Kristensen

Transportminister Henrik Dam Kristensen på bar mark sammen med borgmester Nils Boring.

Transportminister Henrik Dam Kristensen (A) var tirsdag på rundtur i Favrskov Kommune for at se på de lokale trafikale udfordringer, som det udtrykkes i en pressemeddelelse.

Efter rundturen betegnede ministeren besøget som udbytterigt, og han mener, at der er "en fin balance mellem nye muligheder for den kollektive trafik og udbygning af eksisterende vejanlæg".

Mere konkret drejede besøget sig om forlægningen af Viborgvej, hvor der aktuelt er en VVM-redegørelse i høring. Herudover drøftedes blandt andet udbygningen af den kollektive trafik for at afhjælpe trængselsproblemerne omkring Aarhus, planerne om etablering af letbane fra Aarhus til Hinnerup/Hadsten samt trinbræt på den jyske længdebane i Laurbjerg og Søften.

Ministeren fik derefter lejlighed til at se nærmere på nogle af de områder, som en kommende motorvej fra E45 ved Mundelstrup til Hammel vil gå i gennem. Derpå gik turen til det forventede letbanetrace fra Lisbjerg til Hinnerup og til det område, hvor der er udlagt et areal til et "park and ride"-anlæg for letbanen ved E45. Som afslutning på turen fik transportministeren også lejlighed til at se, hvor etableringen af de nye tilkørselsramper til Djurslandsmotorvejen påbegyndes til efteråret 2012