Minister klipper snoren

Nyt vådområde ved Alling Å

Miljøminister Ida Auken, SF, får fornøjelsen af at klippe snoren, når et nyt vådområde ved Alling Å skal indvies på tirsdag.

Vådområdet er et resultat af et projekt, der skal føre naturen i området tilbage til sin oprindelige form og på den måde sørge for, at der ledes mindre kvælstof til Randers Fjord.

Derfor er Alling Å og Skader Å blevet genskabt, så de igen slynger sig gennem landskabet og skaber våde enge på begge sider.