Mere kontrol med socialsnyd

Kommune har afsløret snyd for 6,2 mio. kr. og forstærker nu indsatsen

Favrskov Byråd har på sit seneste byrådsmøde besluttet, at forstærke indsatsen mod socialt snyd. Det sker ved at ansætte endnu en medarbejder i kommunen HOS-gruppe (HelhedsOrienteret Sagsbehandling).

Sidste år øgede Favrskov Kommune indsatsen overfor snyd med offentlige ydelser. Effekterne er tydelige.

Kommunens HOS Gruppe har allerede opklaret snyd for 6,2 mio. kr., hvoraf den kommunale andel er 3,5 mio. kr, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

I 2011 har fokus været rettet mod enlige forsørgere, men der er også opdaget socialt snyd er i mange andre tilfælde.

I 241 sager har kommunen fundet socialt snyd. Det har medført tilbagebetalingskrav for 1,4 mio. kr., mens fremtidig udbetaling af ydelser er stoppet for ca. 4,8 mio. kr.

I 2012 vil HOS Gruppen have mere fokus på dobbeltforsørgelse, f.eks. borgere, der modtager sociale ydelser samtidig med at de har lønindtægt.

Holdningsændring

Kommunens indsats har medført et stigende antal henvendelser fra borgere, der gerne vil have en snak om, hvorvidt de kan betragtes som enlige eller ej. Samtidig henvender flere borgere sig for at gøre opmærksom på andre borgere, der f.eks. ikke bor alene, selv om de modtager offentlige ydelser som enlige, skriver kommunen.

- Vi bliver klogere for hver sag, vi gennemgår, og vi finder hele tiden nye muligheder for at finde de borgere, der forsøger at tilegne sig ydelser, de ikke er berettiget til. Vi bruger en lang række forskellige værktøjer i indsatsen, vi benytter it-systemer, der kan finde sager, som kan være interessante at få vurderet nærmere, vi behandler anmeldelser fra borgere, foretager virksomhedsbesøg og meget mere lyder det i pressemeddelelsen fra borgerservicechef Tonny Olsen.

- Det er ærgerligt, at det er nødvendigt at ansætte yderligere medarbejdere til at bekæmpe socialt snyd, men det er vigtigt for Byrådet, at der er fokus på dette område. Borgerne skal have de ydelser, de har ret til, men det må ikke kunne betale sig at snyde fællesskabet, skriver borgmester Nils Borring i pressemeddelelsen.