Kører 4.000 tons jord væk

Sporene efter gammel hjulfabrik skal væk

Arbejdet med at fjerne alle spor efter 45 års produktion af hjul i Hadsten er nu klar til at gå i gang.

På tirsdag i næste uge tager Region Midtjylland det første spadestik til oprydningen efter en tidligere hjulfabrik på Gl. Sellingvej i den sydlige del af byen.

Den tidligere industrigrund er kraftigt forurenet med chlorerede opløsningsmidler. Den ligger samtidig i et område, hvor der indvindes drikkevand.

Det er ikke nogen smart kombination, eftersom opløsningsmidlerne er kræftfremkaldende. Den aktuelle forurening vurderes ifølge Region Midtjylland til at kunne ødelægge mere end 50 millioner kubikmeter drikkevand.

Lige nu har ejeren af grunden, virksomheden Trelleborg Hadsten A/S, revet de gamle bygninger ned for at give plads til blandt andet et butikscenter og en Rema 1000-butik.

Det betyder, at der er fri bane for regionen til at gå i dybden og fjerne forureningen.

- Vores arbejde kommer til at præge området i en periode - blandt andet med mange lastbiler, der kører forurenet jord væk og kommer med rent sand. Derfor har vi valgt at invitere interesserede borgere til at kigge med, når vi starter, siger geolog Henrik Rud Larsen, Region Midtjylland, i en pressemeddelelse.

Han vurderer, at det vil tage to til tre uger at grave hullet og derefter en til to uger at fylde efter med rent sand.

Den forurenede jord køres til Kingo Karlsen A/S i Silkeborg, hvor den efter rensning vil kunne bruges til eksempelvis støjvolde.