Kommune vil undgå skiltevirvar – vedtager ny politik

Favrskov Kommunes lokalpolitikere ventes på et byrådsmøde tirsdag at indføre en ny skiltepolitik.

Det er digitale skilte som dette på Aarhusvej i Randers, der nu bliver lavet en politik for i Favrskov Kommune.

Store lysende digitale reklameskilte er blevet hverdag rigtig mange steder rundt om i Danmark. I Favrskov frygter politikerne skilteskove, der vil skæmme naturen og forstyrre trafikken. Derfor skal der på et byrådsmøde tirsdag vedtages en skiltepolitik.

Nu vil vi have faste regler og et regelsæt, så vi ved, hvornår der skal siges ja eller nej. Tidligere har det være alt for flydende.

Erling Kvist Andersen (S), formand planudvalget Favrskov

- Når jeg kører rundt i Jylland, ser jeg flere byer med det rene skiltevirvar. Vi vil undgå byer, hvor det hele er plastret til med skilte, siger borgmester Nils Borring (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

Skiltepolitikken skal samtidig være et værktøj for kommunen, så man har helt klare retningslinjer for, hvornår et skilt kan blive godkendt, og hvor det må være placeret.

01:28

VIDEO: I Randers tog politikerne i september sidste år fat på samme problem. Her mente flere, at der var alt for mange kæmpestore LED-skærme. Kommunen valgte at stramme reglerne, efter man også blev opmærksom på et hav af ulovlige reklameskærme overalt i byen.

Luk video

Ikke alle får ens behandling

Favrskov Kommune kan ikke afgøre skiltesager alene med henvisning til politikken, men kan inddrage den i forbindelse med konkrete afgørelser, hvor der ifølge lovgivningen skal tages et skøn.

Læs også 'Ulovligt' kæmpeskilt i Viby vækker harme

- Vi må erkende, at vi er nået til en tid, hvor mange erhvervsdrivende ønsker at opstille forskellige skilte. Nu vil vi have faste regler og et regelsæt, så vi ved, hvornår der skal siges ja eller nej. Tidligere har det være alt for flydende, og ikke alle ansøgninger er blevet behandlet ens, siger formanden for planudvalget, Erling Kvist Andersen (S), til TV2 ØSTJYLLAND.

Planudvalget har drøftet politikken af to omgange, inden den er blevet sendt videre til økonomiudvalget, og nu videre til selve byrådet, hvor den ventes at blive endelig vedtaget.

I Randers havde ejer af Frederiksberg Kødforsyning i bydelen Vorup, Christian Sørensen, ikke i første omgang søgt tilladelse til sit store digitale reklameskilt på husfacaden. Det er der nu kommet styr på.

Skal stadig tillade skilte

I planudvalget har Venstre, De Konservative og Enhedslisten sammen med Socialdemokraterne sagt god for politikken, efter der er kommet visse ændringer. De er indarbejdet efter tre høringssvar fra interessenter.

Når jeg kører rundt i Jylland, ser jeg flere byer med det rene skiltevirvar. Vi vil undgå byer, hvor det hele er plastret til med skilte.

Nils Borring (S), borgmester Favrskov

Helt konkret er det meningen, at politikken skal medvirke til, at der er balance mellem, at virksomheder og foreninger har mulighed for at informere om arrangementer og lignende, samtidigt med at skiltningen også sker med omtanke og respekt for det omkringliggende bymiljø, landskabet, trafikafviklingen og naboerne.

- Det vigtigste er, at vi stadig tillader skilte, men de må ikke påvirke trafiksikkerheden og aflede trafikanterne, ligesom der ikke skal være kompliceret video på de digitale skilte. De skal være simple med et enkelt budskab, så de er lette at forstå, forklarer Erling Kvist Andersen.

02:32

VIDEO: I Aarhus mener cityforeningen, at antallet af facere og deres adfærd har taget overhånd og påvirker bylivet i en forkert retning.

Luk video

Flere ændringer efter høringssvar

Ud over at blive et administrativt værktøj så forvaltningen i kommunen har nogle regler at gøre brug af, når der skal tages stilling til en given ansøgning, så skal skiltepolitikken også kunne anvendes som en vejledning til borgere, bygherrer og virksomheder om, hvordan skilte kan opsættes på en hensigtsmæssig måde.

- Så vidt jeg ved, har vi ingen eksempler i Favrskov med skilte, der ikke burde være opsat efter den nye politik. Men andre kommuner sætter jo det ene og det andet op. Og skilte skal kun opføres på en ordentlig måde, lyder det fra formanden for planudvalget.

Læs også Derfor er kontroversielle bånd på gravsten fjernet

De eneste betænkeligheder, der har været ved den nye politik fra interessenter som menighedsråd og handelsforeninger, er, at skiltning for foreninger, kirker, skoler og lignende differentieres fra kommerciel skiltning i sagsbehandlingen.

Ud fra høringssvarene er der blevet lavet flere mindre justeringer. Det ventes, at skiltepolitikken med disse bliver vedtaget på dagens byrådsmøde.

Ændringerne efter høringssvarene

- Det tilføjes i skiltepolitikken, at 'Skiltepolitikken gælder for skilte, der kræver tilladelse efter anden lovgivning'.

- I administrationsgrundlaget for digitale skilte i Favrskov Kommune tilføjes 'Opsætning af digitale skilte langs indfaldsveje kan kun tillades i meget begrænset omfang og kun i forbindelse med bymæssig bebyggelse eller bymæssige anlæg efter en konkret vurdering'.

- Det tilføjes i skiltepolitikken, at 'Reklamering for enkeltprodukter tillades på digitale skilte'.

- At skiltepolitikken og administrationsgrundlaget suppleres med forklarende billeder og tekster.

 

Kilde: Favrskov Kommune