Kaotiske regler for genbrug

Håndværkernes takster varierer meget

Der er stor forskel på håndværkernes priser for at komme af med affald på genbrugsstationer

I Favrskov skal den lokale murermester betale et årsabonnement efter antallet af ansatte, hvis han vil aflevere affald på genbrugspladsen.

I Randers skal virksomhederne betale et mærkat per bil, og i Norddjurs afhænger prisen af affaldstypen. Det er bare tre ud af mange forskellige eksempler på, hvordan kommunerne opkræver affaldsgebyr.

- Det er noget af en jungle at finde rundt i. Og når der bruges så mange forskellige måder at beregne prisen på, så er det umuligt at finde ud af, om kommunernes priser er rimelige eller ej, siger formand for Dansk Byggeri i Østjylland, Michael Ancher i en pressemddelelse.

En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at der også er store forskelle på, hvordan kommunerne opkræver gebyr for de virksomheder, som har brug for at aflevere affald på genbrugspladsen.

Fx bruges i 30 procent af kommunerne en klippekortsordning med en fast pris per gang, 24 procent opkræver et årsabonnement og 11 procent opkræver gebyr efter, hvor meget og hvilken affaldstype der bliver afleveret på genbrugsstationen. Og 22 procent kombinerer klippekort og årsabonnement.

Selvom der overordnet set kun er tre typer af ordninger, så varierer måden ordningen er skruet sammen på fra kommune til kommune. Selvom virksomhederne i både Århus og Randers skal købe et årsabonnement, så beregnes prisen i Randers ud fra antallet af biler, mens prisen i Aarhus beregnes ud fra antallet af ansatte og branchetype.

Michael Ancher mener derfor, at det ville være meget bedre, hvis alle kommuner tog en fast pris per gang og lavede en såkaldt klippekortsordning.
 
- Så kan vi bedre sammenligne priserne i de forskellige kommuner, siger han.

Store forskelle
Hvis man sammenligner kommunerne i hele landet, så er der store prisforskelle. Et årsabonnement for en varevogn uden trailer koster fx i Randers Kommune 4000 kroner, mens en varevogn i Frederikssund på Sjælland koster 7.920 kroner om året.
 
- Heldigvis ligger vi i Østjylland på et fornuftigt prisleje, men det er jo en stor forskel vi ser på landsplan. Og i sidste ende er det forbrugerne, som kommer til at betale regningen, for håndværksmesteren har jo ikke andre end kunderne, der kan betale for udgiften til genbrugspladsen, siger Michael Ancher.

Da virksomhederne skal benytte genbrugspladsen i den kommune, hvor virksomheden hører hjemme, så er det ikke muligt bare at køre til en billigere genbrugsplads. Men det bliver det fra næste år, når loven laves om:

- Med så mange forskellige priser og ordninger, så tør jeg slet ikke tænke på, hvilket kaos det bliver efter nytår, når håndværkerne får mulighed for at benytte flere forskellige genbrugspladser. Kommunerne bør allerede nu i gang med at finde en ny og fælles ordning, siger formand for Dansk Byggeri i Østjylland Michael Ancher.

Ud over at der både er forskellige ordninger og forskellige priser, så har 12 procent af kommunerne endnu ikke har besluttet, hvordan gebyret for 2012 skal opkræves.