Gigantisk og exceptionelt: Nyt fund er måske Jyllands ældste kongegrav

Arkæologerne omtaler fundet af Jyllands måske ældste kongegrav ved Gudenåen som både exceptionelt, gigantisk og mytisk

Det har længe været en myte blandt arkæologer, at der skulle være et stort gravmonument fra jernalderen et sted nær Gudenåen. På ældre optegnelser har monumentet været omtalt som Høj Stene, men det er på et tidspunkt blevet sløjfet.

- Det har været lidt af en myte i arkæologien, at der skulle ligge den her gigantisk store skibssætning, siger direktør på Moesgaard Museum Mads K. Holst til TV2 ØSTJYLLAND.

quote Guldfund er generelt rigtig sjældne. Og når vi kommer ind og kigger på dem under mikroskop, så kan vi se, at den håndværksmæssige kvalitet på det er ekstremt høj.

Mads K. Holst, direktør, Moesgaard Museum

Men nu er det lykkedes at finde resterne af det store monument, og det viser sig, at det er et af Nordeuropas største monumentale skibssætninger, arkæologerne fra Moesgaard Museum har fundet ved Vejerslev nær Tange Sø.

- Det er den næststørste skibssætning, som vi overhovedet kender i Skandinavien. Det er kun Jelling, som overgår den. Det er meget sjældent, at vi har fund bevaret i de her monumenter. Det er en periode, hvor vi ikke kender ret meget til gravene, siger Mads K. Holst om det betydningsfulde fund.

Der er udgravet og fundet rester af et stort bål midt i skibssætningen.

Dannet ramme om ligbål

Monumentet består af en meget stor skibssætning, som er en række sten, der er rejst som et monument. Man har nu fundet tegn på, at dette monument har været rammen om en kongelig begravelse. På stedet har arkæologerne nemlig gjort et meget bemærkelsesværdige guldfund.

- Det, der også er exceptionelt ved det, det er, at vi faktisk også har fund af den grav, der har været i den her skibssætning. Det er noget, som vi kun har meget få steder, siger Mads K. Holst. 

Guldfundene tyder på, at monumentet har dannet ramme om en brandgrav fra den periode af oldtiden, som kaldes yngre germansk jernalder, og som strækker sig mellem år 550-750 efter Kristus.

De 21 stykker guld blev fundet lige under græsset og er smeltet om og danner en slags gulddråber. Derudover har man også fundet 50 stykker bronze. Disse metalstykker er resterne af de smykker, Moesgaard Museum mener, der er blevet lagt ved siden af den døde på bålet.

- Guldfund er generelt rigtig sjældne. Og når vi kommer ind og kigger på dem under et mikroskop, så kan vi se, at den håndværksmæssige kvalitet på det er ekstremt høj. Og de har de her meget fine dyreornamentik, som er det, der kendetegner eliten på det her tidspunkt, siger Mads K. Holst. 

Magtfuld elite

Den usædvanligt store skibssætning og fundene af smykkerester tyder på, at egnen har været hjemsted for en magtfuld elite.

Her ses de guld- og bronzerester, som arkæologerne mener stammer fra et ligbål på stedet. 

- Det er sådan set starten på den kongemagt, som vi kender senere historisk. Det rykker lidt på vores forståelse af, hvordan det er, at Danmarks kongemagt bliver til. Det er en anden historie. Det er ikke alene vikingetiden, der danner det, men det er faktisk en længere historie bag, siger Mads K. Holst.

Fundene daterer skibssætningen til omkring år 600. På det tidspunkt er det, at en ny og stærk elite og kongemagt dukker frem i Skandinavien med store kongesæder i Lejre på Sjælland, Uppsala i Sverige samt i England.

- Gudenåen har været afgørende for, at vi finder den her skibssætning, fortæller Mads K. Holst. 

- Vi får faktisk en række detektorfund i øjeblikket fra området her også, som tyder på, at der har været et rigt miljø langs en stor del af Gudenåen, siger Mads K. Holst.

Gik ud fra myte

Skibssætningen ved Vejerslev har kun været kendt fra tidligere optegnelser, blandt andet en udateret beretning som man mener er fra den første halvdel af 1800-tallet.

Her omtales skibssætningen som næsten 90 meter lang. Det er en helt usædvanligt store skibssætning, som kun er overgået af den langt yngre skibssætning ved Kongernes Jelling. Helt tilbage i 1600-tallet er stedet omtalt som Høj Stene.

Om skibssætninger

Skibssætninger, der fortrinsvist kendes fra det sydlige Skandinavien, har været genstand for interesse i århundreder, og der har gennem tiden været mange tolkninger af anlæggene såsom gravsteder, kultsteder, tingsteder og astrologiske observatorier.

Selv i dag er anlæggene til diskussion blandt forskere. Men nu viser fundene fra skibssætningen, der ligger ved Vejerslev i Midtjylland, for første gang med sikkerhed, at sådanne skibssætninger har fungeret som gravmonumenter.

Hovedparten af de mange skibssætninger, der hidtil er fundet, har ikke kunnet dateres, og det er derfor et gennembrud, at undersøgelserne ved Høj Stene entydigt peger mod tiden omkring 600 e.Kr.

Kilde: Moesgaard Museum

Inden for det seneste år har arkæologerne så arbejdet i området for at finde den mytiske kongegrav igen. Moesgaard Museum har fået økonomisk støte af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, og kunne derfor give sig til at undersøge området grundigt. 

Moesgaard Museum lavede geofysiske undersøgelser for at finde stedet. Her fandt museets ansatte en spidsoval formation af sten, der strakte sig mellem to gravhøje, hvoraf kun den ene er bevaret i dag. 

Sammen med arkæologiske undersøgelser har arkæologerne med en metaldetektor lavet en intensiv undersøgelse af stedet. Og her fandt de helt centralt i anlægget de metalstykker, som er resterne af smykkerne fra et ligbål.

Nu arbejdes der på at frede området, og på længere sigt håber Moesgaard Museum at kunne rekonstruere skibssætningen, så museet fremover kan fortælle historien om Jyllands ældste konge.