Færre børn skal mistrives: Ekstra besøg af sundheds-plejerske

Småbørnsforældre i Favrskov får fremover tilbudt et ekstra besøg af sundhedsplejersken. Det skal forebygge blandt andet mistrivsel og usunde madvaner

Arkivfoto Foto: Johan Gadegaard - Scanpix

For at sætte fokus på sundhed og trivsel får småbørnsforældrene i Favrskov Kommune fremover tilbudt et ekstra besøg af sundhedsplejersken, når barnet fylder treogethalvt år.  

Normalt stopper kontakten med sundhedsplejersken, når barnet er ni måneder gammelt og genoptages ikke før ved seks år.

Med det ekstra besøg skal sundhedsplejersken vejlede forældrene, hvad enten det handler om børneopdragelse eller madvaner, lyder det fra Lone Glarbo (V), formand for Social- og Sundhedsudvalget i Favrskov Kommune.

- Besøget kan handle om mistrivsel, spørgsmål omkring børneopdragelse - eller om, hvad for noget mad børnene skal have. At de ikke skal leve af eksempelvis fiskefingre og Danone-yoghurt, siger hun. 

Læs også Skole har stor succes med at blande børn med og uden diagnoser

Ved hjælp af vejledning om sunde madvaner håber Lone Glarbo, at sundhedsplejerskerne kan være med til at forhindre overvægt, hvilket, hun mener, vil være til gavn for både børnenes helbred og kommunens økonomi.

Svært at ramme de rigtige

Familierne bestemmer selv, om de er interesserede i, at sundhedsplejersken kommer forbi.

Selvfølgelig kan der være nogle, der siger ’ja tak’ til tilbuddet, som ikke har behov for det, og det er der ikke noget at gøre ved. Hellere snakke med 10 for mange end tre for lidt.

Lone Glarbo (V), udvalgsformand, Favrskov Kommune

De modtager et brev i e-boks, hvor de bliver bedt om at udfylde et spørgeskema og derefter svare på, om de vil have besøg eller ej.

Lone Glarbo er opmærksom på, at det kan være svært for kommunen at sørge for, at det er de rigtige familier, der får hjælp.

- Selvfølgelig kan der være nogle, der siger ’ja tak’ til tilbuddet, som ikke har behov for det, og det er der ikke noget at gøre ved. Hellere snakke med 10 for mange end tre for lidt, siger hun. 

Læs også Klasselærers brev gik viralt: Fantastisk hvis det kan inspirere nogen

Hun er også bevidst om, at der kan ske det omvendte.

Nemlig at familier, hvor børnene er meget udsatte, ikke har interesse i, at en ansat i kommunen aflægger et visit, og derfor takker nej.

- Men jeg har tillid til, at de nok skal blive opdaget andre steder i vores socialsystem, siger Lone Glarbo.

Tiltaget er nyt, og derfor kan Lone Glarbo ikke sige, om det bliver tre eller 300 familier, sundhedsplejersken skal rykke ud til.