Digitalt bibliotek er populært

Store udlånsstigninger

Biblioteks-brugerne i Favrskov er blevet digitale i 2011. Udlånet af lydbøger er steget 14,8 procent på cd eller andre medier, mens udlån via download på nettet er steget 104 procent.

Endnu større stigning har der været  af filmudlån via Filmstriben, der startede i april 2010.

Relativt er udlånsstigningen fra 2010 til 2011 meget stor - på hele 250 %. De fysiske film holder stadig skansen, her er en stigning på 2,7 %.

Som alternativ til at låne en cd, kan brugerne også gratis streame og downloade musik via Bibzoom.

Her var stigningen fra 2010 til 2011 på  49,8 %. Det fysiske udlån af cdere havde en nedgang på 4,8 %.
 

Samlet set kan man konstatere at efterspørgslen efter bibliotekernes tilbud er stigende. Det samlede lån af fysiske og digitale materialer er steget med 3,4 %.