Yngre præster i lønoprør

Hanne Jul Jakobsen blev 4000 kroner fattigere, da hun gik fra at være vikar til at være fastansat præst i Møllevangskirken i Århus.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Lønsystemerne for de to ansættelsesformer er nemlig ikke ens, og det er flere yngre præster stærkt utilfredse med.

- Jeg vidste godt, at der ville være en lønnedgang, men ikke at den var så stor. Og det er grotesk, at vi har et system, som betyder, at man bliver dårligere stillet, fordi man går fra den ene ansættelsesform til den anden. Man har jo ikke mulighed for at vælge, hvordan man vil ansættes, siger Hanne Jul Jakobsen.

I den danske folkekirke ansættes fastansatte præster som tjenestemænd, mens vikariater og løsere stillinger medfører overenskomst-ansættelse.

Præsternes fagforening mener, at det er et problem, som især rammer yngre præster, når de får deres første faste job i folkekirken.

- Til overenskomstforhandlingerne i 2010 vil vi være klar med et udspil, så tjenestemandslønnen kommer til at ligne den løn, som de overenskomstansatte præster figurerer under. Men om det går igennem ved de endelige forhandlinger, er selvfølgelig uvist. Vi vil gerne arbejde for, at alle præster kommer over på samme form for lønsystem, uanset hvordan de er ansat, siger næstformand Charlotte Ellermann fra Præsteforeningen til Kristeligt Dagblad.