Yngre og yngre voldtægtsofre

Antallet af voldtægter er faldet, men til gengæld bliver ofrene yngre og yngre.

Selv om anmeldelserne af voldtægter er faldet, så melder voldtægtscentre rundt om i landet om et stigende antal henvendelser fra helt unge piger under 15 år.

- Ofrene er helt klart blevet yngre, siger Lene Rindom, der er afdelingssygeplejerske på Center for Voldtægtsofre på Århus Amtssygehus. Centret har fungeret siden 1999, og de første år var kun meget få af de piger, som henvendte sig efter en voldtægt, under 15 år, oplyser Lene Rindom. De seneste tal fra 2002 viser imidlertid, at hele 20 procent af henvendelserne sidste år kom fra piger under 15 år.

 I København er billedet stort set det samme. På Center for Voldtægtsofre på Rigshospitalet, som åbnede dørene i marts 2000, er henvendelserne fra de helt unge piger steget fra 3,8 procent i 2000 til 8,3 procent i 2002.

- De piger, der kommer ind, bliver yngre og yngre. Men det er svært at tale om en klar stigning, for tre år er ikke lang tid at se den slags på, siger Malene Hilden, der er tilknyttet centret som reservelæge.

Hun mener, at årsagen til ofrenes unge alder blandt andet skal findes i, at børn generelt begynder at drikke tidligere.

- Selv om man selvfølgelig ikke kan sige, at det er pigernes egen skyld, fordi de har drukket, så er der ingen tvivl om, at alkohol hænger sammen med nogle af vores sager, siger Malene Hilden. Hun peger desuden på de helt unge pigers måde at klæde sig på, der ofte kan blive opfattet som seksuelle signaler af ældre mænd.