Vindmøllepark får kontakt

Kabel graves ned mellem Anholt og Grenaa

En special-konstrueret gravemaskine Foto: Energinet

Energinet har indledt gravearbejdet til elkablerne, der skal skabe kontakt mellem den nye vindmøllepark ved Anholt og el-nettet på fastlandet. Til formålet anvendes en specialbygget gravemaskine placeret i stævnen på fartøjet Marcos fra JD-Contractor , som i disse dage kan ses i aktion i farvandet mellem Anholt og Grenaa.

- Søkablet kan ikke bare ligge direkte på havbunden, hvor det vil være alt for udsat for at blive beskadiget af fiskeredskaber, ankre og lignende. Derfor graver vi enten en rende, eller spuler kablet ned i havbunden, efter det lagt, fortæller Morten Ahrenkiel Vilhelmsen, Energinet.dk. i en pressemeddelelse.

- Hvor der er sand, kan vi spule kablet ned, men på ca. to tredjedel af den 25 km lange strækning er der enten hård kridtbund eller stenet moræneler. Her er vi nødt til at grave en ca. halvanden meter dyb rende, som kablet lægges ned i. Selv på en vanddybde på 17 meter, som er det dybeste sted, vi skal grave, er det ikke noget problem for gravemaskinen. For grabben sidder på en ca. 20 meter lang arm, fortæller Morten Ahrenkiel Vilhelmsen.

Når kablet i løbet af august er lagt ud, dækkes renden igen med det opgravede materiale.

Arbejdet med at grave de undersøiske render bliver færdigt i midten af juli.