Vil stoppe forurening af å

Århus Amt går ind i sagen om olieforureningen af Rævs Å ved Odder.

Genrefoto.