Vil skabe vaccine mod kræft

Aarhus Universitet med i nyt DNA-projekt

I et nyt kæmpeprojekt til 170 millioner kroner skal universitetet i Aarhus være med til at kortlægge den menneskelige arvemasse. Det sker blandt andet i jagten på en vaccine mod kræft.

Der er tale om det hidtil største danske projekt indenfor DNA-forskning hvor universitetet sammen med Aalborg Universitet, DTU og Københavns Universitet skal skabe et center, der skal skaffe Danmark i front indenfor forskning i det menneskelige genom.

De private virksomheder Bavarian Nordic, Beijing Genomics Institute Europe og Genomic Expression er også med i samarbejdet.

Foruden jagten på en kræftvaccine skal centret kortlægge danskernes gener ved hjælp af lagret navlestrengsblod fra nyfødte. Det skal blandt andet bidrage til udvikling af ny medicin.

Professor Lars Bolund, professor Anders Børglum og professor Mikkel Schierup bliver nøglepersoner på Aarhus Universitet på det nye center, som rent fysisk bliver placeres på flere, tæt samspillende lokaliteter.

Selve sekventeringsmaskinerne placeres på COBIS, Copenhagen Bio Science Park. Her etablerer Beijing Genomics Institute, som alene har givet 60 millioner kroner til den danske platform, sin europæiske afdeling.

Aarhus Universitet vil blive såkaldt "hovedhub" for bioinformatikdelen med etablering af en meget stærk computer-platform til behandling af data, som indgår i forskningen af menneskets genom.

Forskerne på Aarhus Universitet vil primært være koblet til den del af centrets første satsninger, som handler om at få bestemt 150 raske danskeres arvemasse ned til mindste detalje. Projektet har bevågenhed verden over, fordi det er første gang, at arvemassen bliver bestemt i så høj en detaljeringsgrad og på så mange mennesker fra én udvalgt population.

- Man kan sige, at vi bestemmer seks milliarder byggesten for hver af de 150 personer, og vi gør det i en detaljeringsgrad, som ikke har været gjort før, så vi får resultater, som er endnu mere præcise og omfattende, end man har lavet tidligere, forklarer Anders Børglum, professor på Institut på Human Genetik, Aarhus Faculty of Health Sciences.

Lægemidler og grøn teknologi

Projektet er det ene af to nye fremstød som Højteknologifonden er med til at finansiere: Det andet skal forske i grøn teknologi som vind, bølgekraft, lydsystemer og ventiler med basis i en polymér-teknologi, der kan lave bevægelse om til strøm og strøm om til bevægelse. Målet er et nyt grønt væksteventyr i Danmark.

- Lægemidler og grøn energi er eksempler på områder, der har udviklet sig eksplosivt i Danmark i de sidste 20 år. Nu er der samlet to stærke lokomotiver, der skal bringe dansk forskning yderligere frem og trække udvikling med sig i hele landet, siger direktør i Højteknologifonden Carsten Orth Gaarn-Larsen.