Vil sikre bedre børne-trivsel

Nyt tilbud til familier med børn med trivselsproblemer

Børnehavebørn som har svært ved at lade de voksne bestemme, har svært ved at koncentrere sig, eller har svært ved at indgå i et fællesskab med andre børn, får nu sammen med deres forældre mulighed for at deltage i et helt nyt tilbud i Randers Kommune.

I en tidligere juniorklub på Vidarsvej i Nordbyen åbner kommunen i dag, tirsdag, en såkaldt familiestue.

I samarbejde med forældrene, pædagoger fra børnehaven og barnet selv vil familiestuen i en 12 ugers periode hjælpe til, at barnet kan få en bedre trivsel.

Seks familier deltager ad gangen
I Familiestuen deltager seks familier ad gangen. Det er meningen, at familierne kan inspirerer hinanden, dele erfaringer, og give hinanden positiv feedback.

Det sker blandt andet for at forældrene kan støtte hinanden og se, at der er andre familier, som står med lignende udfordringer, forklarer Mette Horup i en pressemeddelelse fra Randers Kommune.

Mette Horup er den ene af de to pædagoger, der udgør personalet i Familiestuen.   
 
- Vi har desuden fokus på forældrenes samspil og relation med barnet og synliggør de handlinger der ligger til grund for barnets reaktion, tilføjer hun.