Vil screene for gulsot

En nyfødt bliver hvert år skadet af svær gulsot og det får nu førende læger til at advare.

Igennem 17 år fik ingen danske nyfødte nemlig kraftig gulsot, men siden 1994 er flere børn blevet ramt og ny forskning viser en stigende tendens. Det fortæller P4 Østjylland.

- Det er naturligvis bekymrende, at nogle børn, som havde potentiale til blive fuldstændig raske, ender med at blive svært handicappede, når det er noget, vi med behandling ville kunne undgå, siger Jesper Padkær Petersen, som er afdelingslæge på børneafdelingen på Århus Universitetshospital Skejby.

Professor Finn Ebbesen fra Aalborg Sygehus har igennem mere end 35 år haft fokus på gulsot, og den nye udvikling huer heller ikke ham. Han peger på, at mor og barn i dag ofte bliver udskrevet kort efter fødslen.

- I dag er det nærmest overladt til forældrene selv at observere gulsoten, og vi ved fra flere undersøgelser, at det er svært for dem, fordi gulsoten kommer gradvis. Ofte henvender forældrene sig først, når hjernen er påvirket. Det, synes vi, er for sent, siger han til P4 Østjylland.

Alle nyfødte bør derfor screenes for gulsot, så de få - men fatale - tilfælde kan opdages i tide.Det mener blandt andre både Finn Ebbesen og Jesper Padkær Petersen. Derfor forsøgte de at få flertal for det på det årlige møde blandt landets spædbørnslæger for nylig. De havde dog ikke held med det.

- Vi er skuffede over, at vi ikke kom videre med det i denne omgang, for vi ville meget gerne helt undgå tilfælde af varig hjerneskade på grund af gulsot hos nyfødte, siger Finn Ebbesen.
Seks ud af ti nyfødte har gulsot. Det er dog altså kun et barn om året, der får varige skader af det.

- Det er vigtigt at pointere, at dem, som får følgevirkninger på sigt, er kun de spædbørn, som har haft svært forgiftning eller svære symptomer. De børn, der har haft almindelig gulsot, har ikke nogen risiko for at udvikle følgevirkninger. Det gælder også de børn, som har været indlagt på et almindeligt børneafsnit for at få lysterapi, tilføjer afdelingslæge på børneafdelingen på Århus Universitetshospital Skejby, Jesper Padkær Petersen til radioen.