Vil samarbejde om ældrepleje

Århus og København indgår formelt samarbejde om at udveksle erfaringer om ældreplejen.

Landets to største byer, København og Århus, vil indgå i et formelt samarbejde og udveksle erfaringer om ældrepleje.

I lyset af de mange triste historier fra ældreplejen ønsker de to kommuner at gå sammen om at finde løsninger og dermed kunne give omsorgen for ældre et kvalitetsløft, hedder det i en pressemeddelelse.

- Det er oplagt, at vi som landets største kommuner bruger hinanden. Mange af de forhold, som vi kæmper med, er de samme, for eksempel problemer med at rekruttere plejepersonale, siger rådmand Dorthe Laustsen (SF) i Århus.

Det svæver endnu i det uvisse, hvordan samarbejdet helt konkret skal foregå, men det skal parterne i nærmeste fremtid finde ud af.