Vil sætte stopper for pjæk

Socialrådgivere tilknyttes to ramte skoler

Foto: Colourbox

Horsens Kommune sætter nu tre socialrådgivere ind i kampen for at stoppe pjæk, som er meget udbredt på en række af nogle af byens skoler. Det fortæller TV Syd.

De er nemlig gode til at se på familierelationer, og de kan blandt andet på den måde være med til at undgå, at pjækkeriet tager overhånd.

Socialrådgiverne bliver fast tilknyttet to af kommunens store skoler, mens de resterende timer fordeles mellem kommunens skoler afhængig af behovet. Mange lærere bruger nemlig rigtig meget tid på socialt arbejde.

- Derfor glæder vi os til at få socialrådgiverne ud på skolerne, så de kan hjælpe med til at styrke samarbejdet yderligere mellem lærere og forældre. Socialrådgiverne kan blandt andet gå ind i de sager, hvor vi er usikre på, hvilken foranstaltning, der skal tages i værk. Samtidig skal samarbejdet sikre, at vi får et bedre overblik over, hvem der gør hvad. På den måde undgår vi, at sager i værste fald kører i to parallelle spor, siger Erik Mønster, der er skoleleder på Horsens Byskole.