Vil lempe fredning af Tunø

Forsøger at overtale minister

Miljøminister Kirsten Brosbøl besøger i dag, onsdag, Odder Kommune. Ministerens besøg tjener to formål, fortæller formanden for Miljø- og Teknikudvalget, Elvin J. Hansen, der står bag invitationen til Kirsten Brosbøl.

- For det første vil jeg gerne tale med ministeren om den nuværende fredning af Tunø. Øen er som bekendt totalfredet, og det betyder, at vi ikke kan komme i gang med forskellige tiltag fra Odder Kommunes side, der kunne gavne udviklingen på øen, siger Elvin J. Hansen.

Han peger på, at fredningen og strandbyggelinjen umuliggør et ønske, som Odder Kommune har haft gennem mange år om at udvide Tunø Teltplads med seks små hytter.

- For det andet vil vi gerne vise ministeren hvordan man for relativt små midler kan sikre lavere liggende områder i at blive oversvømmet. I forbindelse med udstykningen Overskov i Odder Vest har Odder Kommune sikret, at regnvandet ikke bare afledes til den nærliggende Stampmøllebæk, hvorfra det kunne løbe videre ned i byen og måske skabe oversvømmelser.

Vi har i stedet skabt et lille vådområde, der forsinker regnvandet og dermed afstrømningen fra området, hvilket forhindrer oversvømmelser nedstrøms i vandløbet. Og naturplejen af skrænterne ned mod åen sker ved hjælp af græssende køer, fortæller Elvin J. Hansen.

Udover de nævnte to emner, vil Odder Kommune drøfte en række aktuelle sager med ministeren.

Ministerens besøg er planlagt til at vare ca. to timer. Hun ankommer til Odder kl. 13.30, og deler roser ud sammen med sin partifælle, og efter en times møde på rådhuset, er der arrangeret besigtigelse af vådområdet ved Overskov kl. 15.30,