Vil gendanne tørlagt sø

Store planer for tidligere vådområde

Gendannelsen af der tørlagte vådområde Kragsø er rykket et skridt nærmere.

Kragsø lå tidligere i området umiddelbart vest for Grenaa, men blev tørlagt for at skabe mere landbrugsjord.

Står det til SF, skal muligheden for at genskabe søen undersøges nærmere.

Byrådsmedlem Mads Nikolaisen ønsker forud for mandagens byrådsmøde en redegørelse for og en drøftelse af hele Kragsø-projektet.

I Norddjurs Kommunes budgetaftale for 2013 er der afsat 200.000 til naturgenopretningsprojekter. Pengene kunne ifølge Mads Nikolaisen indgå i genskabelsen af Kragsø.

I en kommuneplan har Norddjurs Kommune tidligere vurderet, at en gendannelse af Kragsø vil have stor rekreativ værdi for beboerne i Grenaa-området, ligesom det vil gavne fuglelivet.