Vil forhindre grundstødninger

Farvandsvæsenet vil forhindre grundstødninger ved at udlægge flere bøjer i farvandet øst for Samsø.