Vil drøfte erstatningssag

Tager Rasmus Madsens sag op med ordførere

Justitsminister Morten Bødskov (S) er parat til at diskutere tildeling af økonomisk erstatning til skoleelever, der er kommet til skade, med Folketingets retsordførere.

Det sker efter blandt andet TV 2 | ØSTJYLLAND i går fortalte historien om den 19-årige Rasmus Madsen fra Thorsø, der blev ramt af en modkørende bil og endte totalt invalideret på et plejehjem.

Fordi han gik på handelsskolen, fik han 1,3 millioner kroner mindre i erstatning, end hvis han havde valgt gymnasiet.

Se: Det er ikke fair

- I lyset af den bekymring, den konkrete sag har rejst, vil jeg invitere Folketingets retsordførere over til en drøftelse af reglerne for erstatningsudmåling i forhold til tab af erhvervsevne, siger Morten Bødskov i en skriftlig udtalelse.

Ifølge erstatningsansvarsloven måles erstatningens størrelse ud fra offerets årsløn. Hvis offeret ikke har en uddannelse, tager man udgangspunkt i årslønnen for en nyuddannet. I HG-elevens tilfælde er udgangspunktet lønnen for en butiksassistent.

Loven er senest ændret i 2001, men retsordførere fra blandt andre Venstre, Dansk Folkeparti og regeringspartierne har givet udtryk for, at loven er uretfærdig og ikke længere er tidssvarende.

Se: Får mindre i erstatning

Ifølge Morten Bødskov er den udbetalte erstatning som udgangspunkt et skøn, der skal dække det lidte tab.

- I de tilfælde, hvor man for eksempel i forhold til erstatningen ikke kan tage udgangspunkt i en aktuel årsindtægt, som skadelidte har haft forud for skaden, må man basere erstatningsudmålingen på et skøn, siger Morten Bødskov og fortsætter:

- Et sådant skøn skal altid foretages på baggrund af en konkret vurdering.