Vil afprøve sag i Højesteret

TV2OJ vil kære afgørelse om bande-interview

TV 2 | ØSTJYLLAND søger nu officielt om at få en principiel sag om udlevering af råoptagelser afgjort i Højesteret.

Byretten i Aarhus mente ikke, at TV 2 | ØSTJYLLAND skulle udlevere et råbånd med de kontroversielle optagelser af en gruppe truende bandemedlemmer til politiet.

Østjyllands Politi kærede kendelsen til Vestre Landsret, der gav politiet medhold. I afgørelsen hed det, at "hensynet til opklaringen klart overstiger massemediernes behov for at kunne beskytte deres kilder".

Ifølge TV 2 | ØSTJYLLANDs direktør, Peter Kramer, er sagen principiel. Derfor søger han nu Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at føre sagen videre til Højesteret.

Ifølge Peter Kramer er det et journalistisk grundprincip, at tv-stationer ikke deler råoptagelser med andre. Kun det, der bliver vist på tv, er offentligt tilgængeligt.

- Det er vigtigt, at folk ved, at hvis de udtaler sig til TV 2 | ØSTJYLLAND, så udtaler de sig til TV 2 | ØSTJYLLAND og kun til os. Det er de aftaler, vi laver. Og når vi laver aftaler, så skal man kunne stole på dem, har han tidligere sagt i et tv-interview.

- Det er et forhold mellem os og vores kilder. Vi holder de aftaler, vi indgår med kilderne. Det er generel praksis, og sådan har det altid været.