Vikingeby fundet ved Silkeborg

Arkæologer har fundet en 1200 år gammel vikingelandsby i Gødvad ved Silkeborg.

En sjælden vikingeby er fundet af arkæologer fra Silkeborg Museum i Gødvad ved Silkeborg.

Byen anslås at være fra omkring år 800 og har muligvis dækket et areal på over 20.000 kvadratmeter.

Kun en mindre del af vikingelandsbyen, der blandt andet har rummet flere større gårdanlæg og en skare på muligvis 100 personer, vil blive udgravet i denne omgang.

Arkæologerne er i øvrigt i gang med lige i nærheden at undersøge sporene af to jernalderbopladser fra henholdsvis omkring år 400-500 og år 600-700.