Vikarer ansættes på deres glatte ansigt

Unge mennesker med blot en 9. eller 10. klasses eksamen hives ind i de århusianske folkeskoler som vikarer. Det skriver Århus Stiftstidende.

Alle nyansatte vikarer skal udfylde en såkaldt pædofiliattest. Det er et krav. Men der er ingen krav om, hvilken uddannelse, vikarerne skal have. Sådan retningslinier har Århus Kommune slet ikke.

- Det er de enkelte skoler, der udvælger vikarer - ofte efter at folk har henvendt sig, siger personalechef Lars Riise, Børn og Unge i Århus Kommune.

Han siger, at det godt kan passe, at folk med blot en 9. klasses eksamen fungerer som vikarer i århusianske folkeskoler.

- Vikarer er jo netop karakteriseret ved, at det er folk, som ikke er uddannede eller færdiguddannede. Derfor kan det forekomme, at en vikar kun har en 9. klasses eksamen.

Oplysningen om, at folk med blot 9. eller10. klasses eksamen ansættes som lærervikarer, ryster Århus Lærerforening.

- Hold da kæft. Det er jo fuldstændig grotesk, siger konsulent i Århus Lærerforening, Poul Keller Jensen. - Skolerne har en forpligtelse til at sørge for, at den undervisning, eleverne skal have, har en vis kvalitet, og det fordrer da en rimelig uddannelsesmæssig baggrund. Vi ved, at der er ledige læreruddannede her i byen. Det gør sagen endnu mere grotesk.

Personalechef Lars Riise forsvarer kommunens retningslinier. Eller rettere: De manglende retningslinier.

- En ansættelse beror på en en konkret vurdering. Du kan møde mennesker med en kort uddannelse, som kan bruges i rigtig mange sammenhænge. Og du kan møde mennesker med en lang uddannelse, som det ikke vil være heldigt at sætte sammen med børn. Det er et spørgsmål om at vurdere, om vedkommende kan klare opgaven, mener han.