Ventende patienter optager senge

Mangel på pladser på plejehjem fører fortsat til, at patienter må blive på sygehusene, selv om om de er behandlet færdig.

Der er stadig for mange patienter, der mellemlander for længe i en hospitalsseng, når de er klar til at komme hjem, skriver metroXpress.

Det sker trods ihærdige forsøg på at få nedbragt antallet af færdigbehandlede patienter på sygehusene i Århus Amt. Særlig patienter fra Århus Kommune belaster ifølge en opgørelse fra amtet sygehusenes sengekapacitet, viser en ny opgørelse fra amtet.

- Der er stadig lidt for meget en tendens til, at man går helt ud til de tidsgrænser, vi har aftalt. Derfor skal vi have fat i de tre store - Århus, Randers og Silkeborg - for at se, hvordan vi kan gøre det bedre, siger sundhedsdirektør Leif Vestergaard Petersen, Århus Amt.

Ifølge opgørelsen er der i 2003 brugt 5.692 sengedage til færdigbehandlede patienter. Det svarer til, at 17 senge konstant er optaget af en færdigbehandlet.

Ældrerådmand Niels Erik Eskildsen (SF) påpeger, at Århus Kommune konstant er opmærksom på samspillet med Århus Amt.

- Vi vil selvfølgelig se på det, hvis vi får en henvendelse fra amtet, siger Niels Erik Eskildsen.