Venstre vil udbetale varmepenge

Borgerne i Århus har gennemsnitligt 5.600 kr. tilgode hos Århus Affald og Varme, men et flertal i byrådet vil ikke betale pengene tilbage.

Byrådet vil i stedet bruge en del af pengene til energiforbedringer og et flertal uden om venstre har foreslået at låne 3.200 kr. fra hver borger.

Det vil Venstres byrådsgruppe ikke og de går nu direkte til energi og transportminister Jacob Axel Nielsen for at få hjælp.

- Vi har da en forventning om at vi kan få en hurtig afgørelse og at borgerne kan få deres penge tilbage, siger venstres Rådmand Gert Bjerregaard.

Rådmandens optimisme bunder i energitilsynets afgørelse. Den faldt i går og kontorchef Kamma Jonassen er ikke i tvivl.

- Vi har konstateret at fjernvarmeværket har opkrævet for mange penge og de penge skal tilbagebetales til fjernvarmeforbrugerne.

Energitilsynet har dog ikke taget stilling til om, kommunen lovligt kan indregne udgifter til forbedringer.

Rådmand Peter Thyssen, der er en klar fortaler for at beholde størstedelen af pengene i varmeforsyningens kasse ønskede ikke at medvirke i dette indslag.