Vellykket indsats mod trafikuheld

Anlæg af rundkørsler og nye trafiklys får antallet af uheld til at falde 30-40 procent, viser tal fra Århus Amt.

Det hjælper at gøre en målrettet indsats for at forhindre trafikuheld, konkluderer Århus Amts afdeling Veje og Trafik efter at have evalueret en række nye tiltag fra årene 1991-97.

Antallet af uheld og tilskadekomne i 101 såkaldt sorte pletter, som er stederne med flest trafikuheld, faldt med mellem 30 og 40 procent, efter der for eksempel blev anlagt en rundkørsel, sat trafiklys op eller malet nye striber på vejen.

Før den målrettede indsats blev der i en fem-årig periode registreret 883 uheld med 646 tilskadekomne i de 101 sorte pletter. De første fem år efter indsatsen faldt tallene til 268 uheld og 168 tilskadekomne. Det svarer til et fald på henholdsvis 68 og 74 procent, men omkring halvdelen af virkningen skyldes en generel forbedring af trafiksikkerheden.

Størst effekt har anlæg af rundkørsler. I gennemsnit forhindrer en ny rundkørsel 9,5 uheld og 8 personskader. Et nyt eller forbedret trafiklys giver i gennemsnit 8,4 færre uheld og 8,3 færre personskader.