Vejdirektoratet laver plan: Vil dæmpe støj fra motorvej

Nye beregninger fra Vejdirektoratet viser, at der er mere støj i nogle områder nær Silkeborg-motorvejen end forventet

Arkivfoto.

Der er gode nyheder til nogle af de borgere, der ser Silkeborgmotorvejen som forstyrrende baggrundsstøj frem for en pendlers paradis.

Vejdirektoratet vil nu lave tiltag, der skal dæmpe støjen i udvalgte områder.

Når vi laver nye støjberegninger, der viser, at støjbelastningen fra Silkeborgmotorvejen er større end forventet, så er det klart, at vi reagerer på de resultater.

Michael Kirkfeldt, anlægs- og driftsdirektør, Vejdirektoratet

Det gælder blandt andet området ved Sensommervej og området ved Gødvak Bakke.

-  I Vejdirektoratet tager vi spørgsmålet om støj fra motorveje meget alvorligt, da vi ved, hvor meget støj påvirker borgernes liv og hverdag, siger anlægs- og driftsdirektør Michael Kirkfeldt fra Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. 

- Og når vi laver nye støjberegninger, der viser, at støjbelastningen fra Silkeborgmotorvejen er større end forventet, så er det klart, at vi reagerer på de resultater, tilføjer han.

Konkrete tiltag fra Vejdirektoratet:

1.      Opsætte støj-absorbenter på en del af spunsen og ændre støjskærme på en ca. 370 m lang strækning øst for spunsen.  

2.      Ændre støjskærme i området ved Sensommervej og opsætte yderligere støjskærm.  

3.      Vurdere om der er grundlag for yderligere tilskud til facadeisolering.  

'Psykisk terror'

Det er lidt over et år siden, at Silkeborgmotorvejen blev indviet under stor pomp og pragt.

Det var kronprinsen, der klippede snoren over, da Silkeborgmotorvejen blev åbnet under navnet Danmarks Største Vejfest.

Siden har den vundet en pris og er blevet rost mange gange af erhvervslivet.

Den har dog også været til stor gene for nogle af de borgere, der bor klods op af den, blandt andet Line Bojsen fra Buskelund, der oplever det som psykisk terror at bo ved siden af vejen.

Læs også Magtesløs husejer: Larmen fra motorvejen er psykisk terror

I løbet af motorvejens første år er der kommet 143 klager. Dem behandler ekspropriationskommissionen lige nu, for at se om der er grundlag, for at de skal have erstatning.  

Ikke alle hjælpes

Ifølge Vejdirektoratet vil de nye støjdæmpende tiltag ikke fjerne støjen fuldstændig, men blot dæmpe den på udvalgte strækninger.

Derudover er Buskelund, hvor Line Bojsen bor, ikke et af de områder, hvor der bliver lavet støjdæmpende tiltag, da Vejdirektoratets beregninger ikke finder det nødvendigt.

Læs også Støjgruppe vil presse minister til at skride til handling

Vejdirektoratet skal nu indmelde deres forslag til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som skal vurdere, om de kan blive gennemført, eller om der skal laves yderligere undersøgelser.

De forventer dog, at de kan blive færdige med projektet i løbet af 2018.