Vandet skal koges i Syddjurs

Kogepåbud ved Sletterhage og Esby Vandværk

I forbindelse med de rutinemæssige drikkevandskontroller fra Helgenæsvand Vandværk er der påvist et forhøjet kimtal i drikkevandet.

Syddjurs Kommune har efter samråd med embedslægerne udstedt et kogepåbud til Sletterhage Vandværk og Esby Vandværk, der forsynes med drikkevand fra Helgenæs Vandværk.

Det betyder, at vandværkerne skal orientere forbrugere, om at det anbefales, at alt vand til drikkevandsformål og madlavning skal koges. Da Sletterhage Vandværk muligvis forsyner et lokalt ishus har Syddjurs Kommune desuden underrettet Fødevarestyrelsen.

Kimtal ved 22ºC er et udtryk for vandets indhold af bakterier, der kan stamme fra naturlige forekommende jord- og vandbakterier. Indhold over grænseværdien tyder på tilførsel af bakterier fra omgivelserne overfladevand, plantedele eller jord.

Kimtal ved 37ºC  er et udtryk for vandets indhold af bakterier, der kan vokse ved legemstemperatur, Disse bakterier kan være ledsaget af en række sygdomsfremkaldende bakterier. 

Hvis man bliver syg skal man kontakte egen læge

Helgenæsvand Vandværk forsyner tilsammen ca. 460 ejendomme med drikkevand hvoraf ca. 345 er sommerhuse.

Kogeanbefalingen gælder, indtil nye analyser har påvist, at forureningen er ophørt. Nye analyser ventes klar i den kommende uge.