Vandet er forurenet

Vandværk har indført kogepåbud

Kongsgårde-Borup Vandværk har i øjeblikket et kogepåbud i forbindelse med påvisning af forurening af drikkevandet. I den forbindelse er driften gået over til nødforsyning.

Tidligere analyser af vandet fra Kongsgårde-Borup Vandværk nødforsyning har vist et højt indhold af nitrat.

Syddjurs Kommune har i den forbindelse og efter samråd med embedslægen besluttet, at der skal gives en orientering til alle forbrugere, om det mulige høje nitrat indhold, og risikoen ved at drikke nitratholdig drikkevand.

Vandværket ligger på Hælgenæs og har 100 forbrugere.