Vand truer huse

Voldsomme regnskyl og øget vandstand kommer til at gøre livet surt for mange husejere, der bor tæt ved vand.

Kommuner med å-løb, moser og lavtliggende grunde kan forvente at skulle rive huse ned, fordi de ellers vil blive oversvømmet gang på gang. Blandt andet kan husejere i Grenaa i fremtiden blive mere udsatte.

- Stort set alle kystbyer vil blive berørt. Dels fordi der vil ske en stigning af havvandsspejlet, dels fordi der vil ske en stigning i mængden af nedbør og så vil grundvandet også stige, siger Hans-Martin Friis Møller, divisionsdirektør for miljø, vand og energi i Grontmij Carl Bro til P4 Østjylland.

Og al det ekstra vand øger risikoen for oversvømmelser.

Det vurderes, at vandstanden vil stige op til en hel meter over de næste 100 år.