Valgsjusk: Ministeriets svar

- Vi kan ikke afgøre det

Norddjurs kommune kan ikke hente meget hjælp i det svar, kommunen har modtaget fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ministeriet har lavet en redegørelse over forløbet, men vil ikke komme en afgørelse.

- Økonomi- og Indenrigsministeriet har ikke kompetence til at træffe afgørelse i den konkrete sag. Denne kompetence tilkommer valgbestyrelsen, således som den var sammensat ved kommunalvalget den 19. november 2013.

Dermed er det op til valgbestyrelsen fra kommunalvalget sidste år at træffe en afgørelse i sagen. De syv medlemmer mødes engang i næste uge for at se på sagen.

Valgbestyrelsen bestod dengang af:

- Jan Petersen, Socialdemokraterne

- Torben Jensen, Borgerlisten

- Hans Hussum, Venstre

- Hans Fisker Jensen, Socialdemokraterne

- Benny Hammer, Konservative Folkeparti

- Valdemar Haumann, Socialdemokraterne

- Jytte Smidt, SF

Læs ministeriets afgørelse i faktaboksen til højre.