Væk med køer: Trafikeret vej skal udvides

Sådan vil Aarhus Kommune og Vejdirektoratet løse trafikproblemer ved Genvejen i Viby

Det er her på strækningen over motorvejen og 900 meter længere frem, at Genvejen skal udvides. Foto: Google Street View

Foto: Aarhus Kommune

1 af 2

Genvejen ved Viby er kendt for at være et af knudepunkterne i trafikken syd for Aarhus.

Både morgen- og eftermiddag oplever bilisterne jævnligt problemer med lange bilkøer, som i nogle tilfælde strækker sig helt ned på motorvejen.

Det er den situation, som Aarhus Kommune i samarbejde med Vejdirektoratet nu har fundet en løsning på. Løsningen bliver at udvide Genvejen med to spor ved motorvejsafkørslen og samtidig udvide broen over Aarhus Syd Motorvejen.

- Det kommer til at betyde, at meget af den trafik, der holder i kø på E45, kan køre helt op til Genvejen, så bilerne ikke holder og spærrer, siger civilingeniør Hans V. Tausen fra Aarhus Kommune til tv2oj.dk.

Udvidelsen er blevet mulig, fordi staten netop har givet tilsagn om at finansiere halvdelen af udgifterne.

Prisen for de ekstra meter asfalt og en bredere bro løber op i omkring 38,4 millioner kroner. Den anden halvdel af beløbet kommer fra en Mobilitets- og Vejfond, som Aarhus Byråd fik oprettet i 2014.

Anlægsarbejdet forventes færdig i slutningen af 2018. Hvordan det præcist kommer til at forløbe og hvor stor gene det vil have for bilisterne, er endnu ikke fastlagt.

Det nærmere forløb skal Aarhus Kommune og Vejdirektoratet nu have planlagt.

Her kan du se er kort over, hvor Genvejen skal udvides (strækningen mod øst):