Utilfredse lejere klager til nævn

Klager til huslejenævn over udlejer

Genrefoto

27 lejere af boliger i Randers-området bor ikke længere til leje hos et boligselskab, men derimod hos en privat udlejer. De er trætte af, at de ikke kan få udbredt fejl og mangler og har klaget til huslejenævnet - og fået medhold.

De 27 lejede tidligere bolig hos Randersegnens Boligforening. Efter boligselskabet gik konkurs, blev udlejere Michael Rasmussen tvunget til at tage boligerne tilbage.

- Efter Randersegnens Boligforenings konkurs har vi ikke kunnet få lavet andet end nødtørftige reparationer, fordi der ikke har været penge til det. Dét troede jeg så ville ændre sig, når vi fik en ny udlejer - der er faktisk slet ikke sket noget. Til sidst mistede vi tålmodigheden og slæbte udlejer i huslejenævnet for at få udbedret de fejl og mangler, der er ved boligerne, siger Finn Jelle, der er en af lejerne hos Michael Rasmussen, til Randers Amtsavis.

Michael har af huslejenævnet fået frist til 1. oktober til at udbedre fejlene.