Universitetslov spænder ben for samarbejde

Stram universitetslov lægger en dæmper på mulighederne for at deltage i internationalt samarbejde, mener århusiansk prorektor.

Når danske universiteter arbejder sammen med udenlandske universiteter om internationale uddannelser, kræver loven, at en tredjedel af uddannelsen skal foregå i Danmark.

Det er med til at gøre os til en meget besværlig samarbejdspartner internationalt, siger prorektor på Aarhus Universitet Nina Smith til Politiken.

I det hele taget lægger universitetsloven en dæmper på universiteternes muligheder for at gå ud i verden og deltage på fuld kraft i internationalt samarbejde, lyder kritikken fra landets to største universiteter i Århus og København. Dermed er det svært at leve op til regeringens egne ambitioner om at gøre sig gældende globalt på uddannelsesområdet, siger Nina Smith.

- Globaliseringsstrategien på uddannelsesområdet var en rigtig god idé. Men vi må erkende, at den detailstyring og de regelsæt, videnskabsministeriet har lagt frem, ikke er befordrende for strategien, siger hun.

På Københavns Universitet er chefen for det internationale kontor, John Edelsgaard Andersen, enig i kritikken.

Videnskabsminister Helge Sander (V) slår fast, at hverken han eller regeringen ønsker barrierer for universiteternes internationale arbejde.

Men her og nu er Danmark forhindret i for alvor at gøre sig gældende på det internationale uddannelsesmarked, fastslår afdelingsforstander på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Hans-Henrik Holm. Han er tillige formand for den europæiske journalistuddannelse i Erasmus Mundus-programmet og kæmper jævnligt med de danske "forbehold" i samarbejdet med andre europæiske universiteter.