Universitetet går frem

Aarhus Universitet nærmer sig top 100 i en sammenligning af universiteter i hele verden og er igen i år steget 12 pladser

For fjerde år har det anerkendte engelske tidsskrift Times Higher Education Supplement (THES) lavet ranglister - rankings - over universiteter i hele verden. Listen rummer verdens 200 bedste universiteter, og her er Aarhus Universitet rykket 12 pladser op til en plads som nummer 114. Også i 2006 rykkede Aarhus Universitet 12 pladser frem.

- Med denne og andre rankings er vi bestyrket i, at Aarhus Universitet er på rette vej, siger rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. I en tid med mange ændringer i universitetsverdenen er det markant, at vi atter stiger 12 pladser, og at vi nu nærmer os top 100.

THES-rankingen måler på en række indikatorer: forskeres og virksomheders vurdering af universiteterne; forholdet mellem antal studerende og antal ansatte; antal citerede forskningspublikationer pr. ansat samt universitetets tiltrækningskraft blandt udenlandske studerende og udenlandske ansatte. Rankingen fra Leiden måler omfang og gennemslagskraft af forskningspublikationerne ved universiteterne og kontrollerer bl.a. for markante forskelle i publiceringstradition på forskellige videnskabelige felter.