Uni-fusion godkendt

Aarhus Universitet kan fra næste år slå pjalterne sammen med Ingeniørhøjskolen

Et flertal i Folketinget har valgt at fremskynde sammenlægningen af Aarhus Universitet og Ingeniørhøjskolen. De skulle have været fusioneret senest i 2014, men nu bliver det muligt fra januar næste år, oplyser Undervisningsministeriet.

- Ønsket om en fusion mellem Ingeniørhøjskolen i Århus og Aarhus Universitet tager afsæt i målet om at sikre den fremtidige efterspørgsel efter ingeniører i Midt- og Vestjylland, siger undervisningsminister Troels Lund Poulsen.

- Jeg vil fremhæve, at professionshøjskolerne stadig skal udvikle sig i den retning, som et bredt flertal i Folketinget bakker op om, og tillægsaftalen er med til at understrege, at partierne står bag aftalen om professionshøjskolerne.

På Ingeniørhøjskolen bliver godkendelsen modtaget med tilfredshed:

· En fusion vil skabe den bedste organisatoriske ramme for at uddanne både diplom- og civilingeniører med en kompetenceprofil, der matcher efterspørgslen i erhvervslivet. Vi ønsker at fastholde vores praksisnære diplomingeniøruddannelser med en tættere tilknytning til et teknisk-videnskabeligt forskningsmiljø. Det skal være med til at gøre vores studerende konkurrencedygtige på et globaliseret arbejdsmarked, siger Ove Poulsen, rektor ved Ingeniørhøjskolen i Århus.

Undervisningsministeren vil fremsætte lovforslag, så fusionen mellem Ingeniørhøjskolen i Århus og Aarhus Universitet kan ske senest den 1. januar 2012.