Unge med særlige behov: Efterskole skaber den gode fortælling

Efter en stor indsats dropper langt færre elever med særlige behov ud af Gødvad Efterskole ved Silkeborg.

02:02

For fire år siden droppede hver fjerde ud. Nu er det kun hver tyvende.

På fire år har Gødvad Efterskole ved Silkeborg fået et markant lavere frafald i elever, der dropper ud. Før var det hver fjerde, og nu er det kun hver tyvende. 

Man oplever, at der er andet i livet end at sidde og glo.

Sofie Christine Thomsen, efterskoleelev, Gødvad Efterskole

- De kommer ofte med en fortælling om, at de ikke kan lære, så vi fortæller dem, at alle kan lære, og at alle kan lære, at de kan lære, fortæller efterskoleforstander Jacob Thorning. 

Læs også Skoleelever kører matematikken ind med gokart

Efterskolen er for unge med særlige behov og indlæringsvanskeligheder. Derfor kan det for mange elever være endnu sværere at gå i skole. Efter at have oplevet et større frafald end ønsket, tog efterskolen frafaldet til efterretning.

- I stedet for at eleven skal passe til skolen, så prøvede vi at lave en skole, der passede til eleven, fortæller efterskoleforstander Jacob Thorning.

På efterskolen er der blandt andet fag som kunst, landbrug og sundhed.

Derfor blev hele personalet efteruddannet, og der blev ansat to nye trivselslærere i 2014.

- Vi tager dem, hvor de er og udfordrer dem derfra. Det er ikke nok at fortælle dem, at de godt kan. Hvis de har en anden oplevelse, så bliver de nødt til selv at mærke det, fortæller trivselslærer Kirstine Hockerup. 

De voksnes ansvar

De fleste af skolens elever har tidligere modtaget specialundervisning, og mange af dem har også dårlige oplevelser med de voksne. Derfor er det særligt vigtigt at skabe en god relation til eleven. 

Det er mit ansvar at skabe en relation til det unge menneske. Lige så snart jeg har en relation til eleven, er det meget nemmere at udfordre vedkommende.

Kirstine Hockerup, trivselslærer, Gødvad Efterskole

- Det er mit ansvar at skabe en relation til det unge menneske. Lige så snart jeg har en relation til eleven, er det meget nemmere at udfordre vedkommende, fortæller Kirstine Hockerup. 

Derudover er det også vigtigt at forstå, hvad der ligger bag elevens ord og handlinger og behandle dem ligeværdigt med de voksne. 

- Der er altid en årsag til, at de gør, som de gør, fortæller Kirstine Hockerup.

Læs også Mangel på kokke: Skole kan ikke følge med

Praktisk undervisning

På Gødvad Efterskole er der ingen afgangsprøver, og den almene matematikundervisning er skiftet ud med praktiske fag. Her bliver dyrkning og optælling af gulerødder i gartneriet brugt i stedet for abstrakte regnestykker. 

Vi skal holde vores elever, så længe det giver mening.

Jacob Thorning, efterskoleforstander

- De får tingene i hænderne, og så kommer matematikken som en naturlig del. De kan lære frit. Vi har en stor vejledningsindsats, så når de forlader os, ved de hvad de skal bagefter, fortæller Jacob Thorning. 

Sofie Christine Thomsen, der er elev på efterskolen, er glad for, at den boglige undervisning er nedprioriteret. Efter efterskoleopholdet er planen, at hun skal begynde på Den Forberedende Grunduddannelse (FGU). 

Sofie Christine Thomsen på 17 år bruger sine hænder i efterskolens køkken.

- Du lærer at kunne samarbejde på et arbejdsmarked, og man oplever, at der er andet i livet end at sidde og glo, fortæller hun. 

- Det giver meget mening at gå her.

Inspiration for andre

Begejstringen er heller ikke til at overse blandt efterskolens personale. 

Læs også Landmanden Martin varmer sit hus op med mælk

- Det er fantastisk og bekræftende, at der kommer nogle unge mennesker, som først kryber langs panelerne, og pludselig kommer de ud af deres skal og er tillidsfulde, fortæller Kirstine Hockerup.

Gødvad Efterskole er allerede i fuld gang med at give de positive erfaringer videre til andre efterskoler - heriblandt en skole i Norge. 

Efterskoleeleverne arbejder med praktiske fag i stedet for traditionelle, boglige fag. 

Men selvom de nu er bedre rustet til at fastholde eleverne, skal det stadig give mening i de enkelte tilfælde.

- Vi skal holde vores elever, så længe det giver mening, fortæller Jacob Thorning. 

Et helt andet fundament

I en hverdag uden for efterskolelivet kan det være svært både for forældre og skolepersonale at hjælpe et barn med særlige behov bedst muligt. Men på efterskolen bliver eleverne og deres vanskeligheder i højere grad set. 

De skal også ud og opleve de svære ting. Barnet har nogle andre behov, og så skal man give slip

Søren Madsen, far til efterskoleelev

- Der er hele tiden nogen, der kan tage sig af det og se det, når det sker. Det har hjulpet utroligt meget, fortæller Søren Madsen.

Han sendte sin datter Trine, der er kognitivt handicappet, afsted på Gødvad Efterskole. Og selvom det som forælder kan være hårdt at sende sit barn væk fra hjemmet, har det været det hele værd.

- De skal også ud og opleve de svære ting. Barnet har nogle andre behov, og så skal man give slip, fortæller han.

Læs også Skole dropper program, der opdager snyd

Ud over fagligheden, hendes sprog og evne til at navigere i samfundet, kunne personalet også hjælpe Trine med problemetatikker som at have to kærester på én gang. 

- Tre år deroppe har givet hende et helt andet fundament at stå på.