Unge i sorg må vente op til et år på hjælp

Unge og Sorg med afdeling i blandt andet Århus er frustreret over lange ventetider på hjælp til terapi til unge.

Hvert år oplever 45.000 unge mellem 16 og 28 år, at deres far eller mor rammes af en livstruende sygdom. 57.000 har allerede mistet en forælder, men de unge må vente stadig længere på at få hjælp til at komme videre, og det går ud over deres studium, arbejde og mentale helbred. Det skriver Politiken tirsdag.

Ventetiden til terapigrupper for de særligt traumatiserede er i løbet af kort tid steget til op til et år, fortæller Preben Engelbrekt, der er direktør for organisationen Unge og Sorg.

- Det er dybt frustrerende, at vi ikke kan hjælpe de mest udsatte. Målet er, at de unge skal få et velfungerende voksenliv, men det kræver kvalificeret hjælp, siger han til Politiken.

Mange af de unge får støtte af venner eller familie, men ifølge Unge og Sorg har mellem 25.000 og 50.000 brug for hjælp udefra. Og tallet stiger støt, for med den mere effektive sygdomsbehandling lever flere i længere tid med en syg forælder.

<b>I kontakt med 2.000 unge</b>
For et årligt budget på omkring 10 millioner kroner er Unge og Sorg hvert år i kontakt med omkring 2.000 unge, hvoraf 1.000 får direkte rådgivning. Knap 7 millioner af det årlige budget er finansieret gennem særlige bevillinger fra satspuljemidlerne, mens resten kommer fra de store kommuner og private fonde.

Men presset på ventelisterne er nu så stort, at Unge og Sorg appellerer til socialminister Karen Ellemann (V) for flere penge.

- Hvis vi ser på, hvor mange unge vi hjælper, i forhold
til de midler, vi får, så er vi en meget billig løsning, siger Preben Engelbrekt, der anslår, at det koster mellem 6.000 og 9.000 at få en enkelt ung igennem et behandlingsforløb.

- Med 1,2 til 1,5 millioner kroner mere om året vil vi stadig have ventelister, men det vil være på et forsvarligt niveau. For yderligere 5 millioner kroner om året vil vi kunne etablere os
landsdækkende, siger Preben Engelbrekt til Politiken.

I øjeblikket har Unge og Sorg afdelinger i Århus, Odense og København, men organisationen vil meget gerne have kontorer og terapigrupper i alle fem regioner.

organisationens hjemmeside