Undskylder for motorvejsstøj

Vejdirektoratet er ude i god tid

02:02

1 af 2

Det er netop for at skåne naboerne til motorvejen, at man har valgt at grave vejen ned i en tunnel. Men det skal altså være skidt, før det bliver godt.

Årsagen til støjen er, at motorvejen her ved den østlige indkørsel lige før Silkeborg skal graves ned i en 1000 meter lang tunnel. Der skal vibreres spunsvægge og bankes lange betonpæle lodret ned i jorden.

Og det er dét arbejde, der for alvor larmer og giver en masse gener for de naboer, der bor klods op ad den nye motorvej.

Se et tv-indslag omstøjen øverst på siden.