Færre end to børn benytter ekstraordinært tilbud – nu droppes det

Favrskov Kommune ventes at skrotte forlængede åbningstider i en af kommunens største institutioner efter sløj tilslutning.

Pædagogen og medhjælperen bruger tiden uden børn på forberedelse og praktiske ting som for eksempel vasketøj.

Fra 1. august 2018 kunne travle børnefamilier benytte sig af udvidede åbningstider i Børnehuset Ellemose i Hadsten, men allerede under et år efter ordningens begyndelse ventes den nu droppet.

Tilslutningen har simpelthen været for lav. I de otte måneder, der har været en times længere åbnet morgen og aften, har der i snit været indskrevet 1,4 børn i morgenpasning og 1,5 børn i aftenpasning.

Læs også Danmarks bedste normering? To pædagoger og ingen børn

- Der er ingen grund til at bruge mange ressourcer på så lidt. Jeg støtter op om at lade ordningen ophøre ved udgangen af 2019, siger byrådsmedlem Lars Storgaard (K), der i sin tid foreslog de udvidede åbningstider, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Efter henvendelser fra forældre tog jeg forslaget op, men de har så ikke benyttet tilbuddet, som jeg havde troet og forventet, fortsætter han.

De udvidede åbningstider er efter ønske fra forældre, der havde svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. Børnehuset Ellemose er en integreret institution med plads til cirka 41 børn i vuggestue og cirka 82 i børnehave.

Kun et barn tilmeldt

I de otte måneder, som de forlængede åbningstider har været indført, har tilslutningen helt generelt været begrænset. I september 2018 besøgte TV2 ØSTJYLLAND Børnehuset på en meget stille dag.

Det eneste barn, der dengang var tilmeldt aftenpasningen, havde nemlig ferie.

Vi får tit at vide, vi skal være mere fleksible, og børnefamilier har brug for mere tid. Nu har vi fået set, at behovet for de længere åbningstider så ikke er der her.

Flemming Rasmussen, områdeleder

- Her er meget stille. Det ville være rart, hvis her var nogle børn, sagde pædagog Malene Kofod i den forbindelse.

De to ansatte, som dengang var alene i institutionen, brugte i stedet tiden på praktiske opgaver og hængepartier.

- Sanne lægger noget vasketøj sammen og vasker lidt op, og jeg laver noget motorikvurdering af toårige børn på min tablet. Det er selvfølgelig meget rart at have god tid til det, sagde Malene Kofod.

01:32

VIDEO: Malene Kofod og hendes kollega, Sanne, var i september helt alene i institutionen.

Luk video

Mener ikke penge er spildt

Områdelederen fra Hadsten, Flemming Rasmussen, vil da derfor heller ikke dumpe forsøgsordningen.

- Jeg synes, at det er fedt at få det prøvet af. Vi får tit at vide, vi skal være mere fleksible, og børnefamilier har brug for mere tid. Nu har vi fået set, at behovet for de længere åbningstider så ikke er der her, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Pædagogstuderende: Forældre skal have penge for at passe deres børn

Han mener, at der er blevet reklameret meget for tilbuddet, men den manglende tilslutning må ifølge ham tolkes som, at der ikke er det store behov.

Noget som har undret byrådsmedlem Lars Storgaard, der dog heller ikke mener, at pengene er spildt.

Der er ingen grund til at bruge mange ressourcer på så lidt. Jeg støtter op om at lade ordningen ophører ved udgangen af 2019.

Lars Storgaard (K), byrådsmedlem

- Det er godt, at vi har fået afdækket behovet, og vi nu ved, at der ingen grund er til at udvide ordningen til andre institutioner i kommunen. Så mange penge er det jo heller ikke, vi har brugt, siger politikeren til TV2 ØSTJYLLAND.

Tirsdag skal en evaluering af ordningen drøftes i Økonomiudvalget, og her ventes det, at politikerne vedtager at droppe den ved udgangen af 2019. Børne- og Skoleudvalget vedtog det samme den 4. april.

00:38

VIDEO: Et stigende antal daginstitutioner i Aarhus benytter sig af frokostordninger. 83 procent har senest takket ja til tilbuddet.

Luk video