Ulve æder hjorte til hovedret

Dna-analyser viser, at danske ulve hovedsagelig lever af hjortevildt. Men aarhusiansk forskning viser, at de også spiser mus, bær og biller

De ulve, der lever i Danmark, æder først og fremmest hjortedyr. Det viser undersøgelser af 42 ulveekskrementer, der er indsamlet på forskellige jyske lokaliteter, især i Midtjylland.

Al afføringen er dna-analyseret for at sikre, at ophavsdyret er en ulv, oplyser seniorforsker Aksel Bo Madsen fra Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) ved Aarhus Universitet. Han står bag undersøgelserne sammen med Institut for Bioscience samme sted.

Se: Ulvefund overrasker

Der er spor efter såvel rådyr som dådyr og kronhjorte i de undersøgte ekskrementer. Ulvene i Jylland har suppleret kosten med smågnavere som skov- og markmus, frugt som æble og kirsebær, og majs - der sandsynligvis stammer fra jægernes vildtfoderpladser.

Ingen spor af husdyr

I få tilfælde har ulvene spist biller og larver, og en enkelt gang har måltidet bestået af en andefugl. Der er ingen rester af husdyr som får i den undersøgte afføring.

- Vi har dog ved hjælp af dna-analyserede spytprøver fra dødfundne husdyr dokumenteret, at husdyr har været på ulvens menu i Danmark.

Se: Fire hunulve dokumenteret

- Men undersøgelsen bekræfter vores antagelse om, at husdyr er en ubetydelig fødekilde for ulvene, hvis der hegnes forsvarligt, siger Aksel Bo Madsen.

Jager selv middagsmaden

Man kan ikke ud fra prøverne sige, om ulvene har spist hjortevildt, der var dødt i forvejen, eller om de selv har dræbt deres middagsmad. Det sidste er dog mest sandsynligt, mener seniorforskeren.

- Det kan lige så godt være det ene som det andet, men det er mest nærliggende, at ulvene selv har nedlagt byttet, for det kan de sagtens, siger han.

Se: Mulig ulv på spil

Forskerne præsenterer deres undersøgelse sammen med to andre artikler om ulvene i seneste udgave af Jydsk Naturhistorisk Forenings magasin, Flora & Fauna.

Biologerne har stadig en pæn stabel ulveekskrementer liggende, som endnu ikke er undersøgt.